Kære nye hostrupper

Velkommen som sommerhusejer ved Hostrup Strand – og som medlem af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Vi håber, du bliver rigtig glad for begge dele!

Foreningen løser en række opgaver på vegne af sommerhusområdet – her nogle af de vigtigste:

  • Vedligeholder vejene
  • Vedligeholder stier og fællesarealer
  • repræsenterer området over for offentlige myndigheder, især Skive Kommune, som vi har et godt samarbejde med

Som sommerhus-ejer har man ifølge Byplanvedtægten for området pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Kontingentet er i øjeblikket 600 kroner om året. Beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling, som holdes i maj. Vi håber, at du/I vil deltage og i det hele taget være med til bakke arbejdet op.

Fra bestyrelsen informerer vi løbende om vores arbejde og forskellige tiltag på vores hjemmeside, Hostrup Strand Nyt, som du finder her: www.hostrupteglgaard.dk

På hjemmesiden kan de få svar på de fleste spørgsmål om foreningen, om Hostrup Strand – og også om Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, som du også er med i som lodsejer ved Hostrup Strand. Ligesom de øvrige grundejerforeninger ved Hostrup Strand har vi en fast plads i lagets bestyrelse.

På hjemmesiden finder man også fanen Nabohjælp. Det er et tilbud til sommerhusejere, der gerne vil ringes op, hvis naboerne bemærker noget usædvanligt ved ens sommerhus såsom tegn på indbrud eller en stormskade. Under nabohjælp finder man kontaktoplysninger på de tilmeldte. Kun de tilmeldte kan se oplysningerne. Vil du med i Nabohjælp-ordningen, skal du henvende dig til foreningens kasserer.

I alt er der omkring 450 sommerhuse ved Hostrup Strand. De 121 hører under vores grundejerforening. De øvrige hører under en af de tre andre grundejerforeninger, der dækker området.

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard dækker vejene: Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej, Slåenvej, Blåbærvej, Brombærvej, Multebærvej, Klokkelyngen, Hedelyngen, Revlingebakken og en lille del af Harevej.

De fire grundejerforeninger har et godt samarbejde. Bestyrelserne holder et årligt fællesmøde, hvor sager af fælles interesse drøftes. Vi er også sammen om en årlig sommerfest. Det er en eftermiddag i familiens tegn, med musik, hygge, sjov og leg for store og små. Festen er med til at binde os sammen på tværs af grundejerforeningerne.

NB:

Adresse-ændring: Det er vigtigt, at vi har din aktuelle hjemadresse og mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig – blandt andet af hensyn til kontingent-opkrævningen. Så husk at meddele ny adresse til os senest 14 dage efter adresseændringen.

Kontingent: Der betales kun ét kontingent pr. sommerhus, selv om der kan være flere, der ejer huset sammen. Den, der ejer huset pr. 1. januar, har kontingent-forpligtelsen det påbegyndte år. Ønsker man delvis refundering af kontingentet ved salg af huset, opfordrer vi til, at beløbet indgår i refusions-opgørelsen i forbindelse med handelen.
Girokort udstedes af PBS efter årets generalforsamling, og sidste betalingsfrist er 15. september.
Glemmer man at få betalt til tiden, tilskriver vi et rykkergebyr på 100 kroner.

Vi håber, du bliver ligeså glad for Hostrup Strand som os andre.

I bestyrelsen står vi selvfølgelig gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål Bare ring eller skriv. Bestyrelsens kontaktoplysninger finder du på www.hostrupteglgaard.dk