“Reglement” for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælpordningen?
Det er nogle af de ting, som du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger.

Adresseændring:

Tidsfrist: Adresseændring meddeles inden 14 dage til foreningen. Hvis der meldes adresseændring til Postvæsnet er tidsfristen et halvt år.

Gebyr: Ved overskridelse af tidsfrist pålignes et gebyr på pt. 100 kr. til dækning af ekstra porto og evt. udgifter til folkeregisteroplysninger.

Kontingent:

Fritagelse: Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent i det budgetår, de vælges på generalforsamlingen. Ved udmeldelse af bestyrelsen betales til gengæld kontingent for hele udmeldelsesåret.

Hvem betaler: Der betales ét kontingent pr. parcel, uanset at der kan være flere ejere. Den, der ejer huset den 1. januar, har kontingentforpligtigelsen. Ønsker denne ejer at få refunderet sit kontingent ved salg af huset, kan vi opfordre til, at beløbet indgår i refusionsopgørelsen.

Betalingsfrist, girokort: Girokort udstedes af PBS efter årets generalforsamling. Sidste indbetalingsfrist er 15. september.

Rykkergebyrer: Der tilskrives rykkergebyr efter gældende sats ved hver ekstra girokortudsendelse. Pt. 100 kr.

Nabohjælp:

Ansvarlig for listen: Kassereren holder styr på listen og videregiver ændringer til den hjemmesideansvarlige.

Offentliggørelse: Via hjemmeside.

Opsigelse: Ved salg af sommerhus slettes medlemmet af listen. I særlige tilfælde kan man også slettes fra listen ved henvendelse til kassereren.

Tilmelding: Tilmelding skal ske skriftligt via skema, som fås ved henvendelse til kasserer.

Regnskab:

Kontoplan: Kontoplanen fastsættes af kassereren, men af systemet bør der kunne aflæses opgørelser på følgende områder: Vedligeholdelse af veje, kontoudgifter, udgifter til porto, fortæring, materiel, kontingent og rykker gebyrer.

Attestation: Den, der indkøber/bestiller på foreningens vegne, skal attestere, at ydelsen er leveret, og at ydelsen svarer til det aftalte. Dette gøres ved at signere fakturaen eller ved anden skriftlighed.

Indkøbsberettigelse: Der aftales ansvarlige for hvert område. Den berettigede kan selvstændigt uddelegere. Vej og dræn: Jens Frede Nielsen. Fester: Niels Jørgen Hyldgaard. Kontorartikler: Henning Quist Nielsen.

Portoregnskab: Der føres ikke frimærkeregnskab.

Skriftligt materiale:

Referater: Referater udsendes via e-mail.

Indkaldelser: Mødeindkaldelser udsendes via e-mail.

Andet materiale: Udsendes via e-mail.

Udsendelse: Medlemmerne opfordrer til at oplyse e-mail adresse til foreningen. Hvis man ikke ønsker at bruge e-mail, kan medlemmet skriftligt anmode om slow-mail (post) for referater og indkaldelser. For at modtage oplysninger fra foreningen skal man enten være tilmeldt e-mail eller slow-mail.

Opdateret 9. august 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *