Bestyrelsens beretning for 2007

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2007

Sommeren 2007 overraskede vist mange, det er i hvert fald mange år siden, at engarealet ned til kystvejen var blevet til en stor indsø.

Nedenfor følger så kort som muligt nogle af årets højdepunkter: 

Trædebatten:
Som opfølgning på forslag på sidste års generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med spørgsmålet om træernes højde i området.
Vi har indhentet oplysninger specielt mht de juridiske spørgsmål.
Spørgsmålet blev sendt i høring blandt medlemmerne med efterfølgende debat på hjemmesiden.
Bestyrelsens indstilling: Et flertal imod en vedtægtsændring.
Kontakt til Hede Danmark om inspiration og et evt. samarbejde.
Forberedelser af information til denne generalforsamling den 17. maj. 2007

Arbejdslørdag den 2. juni:
Rekordstor deltagelse: 21
Ophalerpladsen, buske på engarealerne (for hårdt!, efterfølgende maskinstation), legepladsen etc.
I år bliver det lørdag den 7. juni.
En god tradition og tak til alle der kunne deltage, og en særlig tak til Inga for øl og pølser bagefter.

Sankthans:
Også rekord: Ca. 150 deltagere.
Kæmpebål, der brændte det meste af natten med.
Båltale v. Henning Damsgaard. En stor tak til Henning. Er der andre der kunne tænke sig at bidrage med en båltale, så hører vi gerne fra jer.

Sommerfest:
Sammen med de øvrige grundejerforeninger i området den 14. juli.
Hyggelig aften med ca. 65 deltagere.
Vi synes at denne tradition bør fortsættes og tiltag der kan gøre sommerfesten bedre modtages gerne.

Vejene:
Der er igen i år gjort en stor indsats for at holde vejene på et rimeligt niveau, blandt andet har vi  forsøg med asfalt-grus som belægning, det ser lovende ud.

Affald:
Containerpladsen ligner undertiden stadig mere en losseplads, det må kunne gøres bedre.

Alle har fra  4 S modtaget en opdateret folder, Læs den. Måske du kan fristes af den nye ordning med mærkater til ekstra sække, i stedet for at have lager af 4S-affaldsposer.

Badebroen:
Det lykkedes Skive Kommune at få den ellers iturevne badebro repareret op til sæsonstarten. Broen er en  succes, men  måske har vi et problem (opholdssted for unge knallertkørere bl.a.). Det vil vi følge op på. Men husk, at det er en offentlig strand.

Hjemmesiden:
Bliver brugt af mange. I højsæsonen, hvor vi er mange i området og der er meget at fortælle på siden:  Ca. 50 unikke brugere om dagen. Husk også, at kystsikringslaget lægger sine informationer ud på vores side.
Alle er velkomne til at bidrage med fotos, historier, læserbreve etc.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen