Orientering fra Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

Af formand Søren Daniel Kristensen

20. februar 2020: På generalforsamlingen i 2019 blev det besluttet, at der skulle foretages en forundersøgelse med henblik på etablering af hård kystbeskyttelse. Bestyrelsen har i samarbejde med et rådgivningsfirmaet fået udarbejdet forslag til etablering af hård kystsikring og herunder flere alternative forslag.

Med henblik på at kunne træffe en beslutning på generalforsamlingen i maj måned har vi nu indsendt en ansøgning til Skive Kommune om godkendelse af, at der etableres hård kystsikring.

Ansøgningen er indsendt for at få afklaret, om kommunen kan godkende, at der etableres hård kystsikring. Det er således ikke et udtryk for, at dette er besluttet.

Vi forventer, at der i god tid inden generalforsamlingen ligger en principgodkendelse fra kommunen, således, at vi har et kvalificeret og fuldt oplyst grundlag til vores generalforsamling.

Generalforsamling i maj måned kan så træffe beslutning, hvorvidt man ønsker at igangsætte en hård kystsikring.

En ansøgning til kommunen er offentlig tilgængelig, og vi kan derfor forvente omtale i pressen af projektet. Herunder også omtale af et skønnet budget.

Uanset hvad der måtte fremgå af pressen eller andre steder, er det vores generalforsamling i maj 2020, der træffer beslutning om kystsikring.

Skulle der være spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til formanden Søren Daniel Kristensen på sdk@lcdk.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *