Enigt byråd bag ny lokalplan

 

Bag lokalplanen, som banr vej for flere store sommerhuse ved Hostrup Strand, står et enigt Skive Byråd. Foto: Jens Frede Nielsen

28. februar 2019: Det er et enigt byråd, der har nikket ja til Lokalplan nr. 298 og Kommuneplantillæg nr. 23 for området ved Ibsensvej. Dog gik Arne Bisgaard (V) af habilitetsgrunde uden for døren, da sagen blev behandlet. Han ejer området, hvor udstykningen finder sted.

Forslaget har været i offentlig høring i otte uger, og byrådet fik præsenteret tre høringssvar: Et fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, et fra to af de nærmeste naboer til udstykningen og et fra en sommerhusejer på Grævlingevej.

Formålet med at ændre den eksisterende lokalplan for området er at give mulighed for byggeri af en række store sommerhuse til udlejning, og alle tre høringssvar udtrykker modstand så stor en koncentration af udlejningshuse i samme område.

Det har dog ikke givet anledning til væsentlige ændringer i oprindelige forslag. Kun en enkelt sti er sløjfet som ønsket af grundejerforeningen.

Til gengæld har politikerne under sagsgangen fra Teknik- og Miljøudvalget, via Økonomiudvalget til Byrådet drøftet, om det er muligt at få ejerne af de nye sommerhusgrunde på Ibsensvej med i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, så de fremover skal være med til at betale for vedligeholdelsen af kystbeskyttelsesen.

Eller som det hedder: ”Hvis det lovmæssigt er muligt, ønsker (byrådet), at ejerne af grundene inden for lokalplanområdet skal bidrage til betaling af kystbeskyttelsen gennem det eksisterende kystbeskyttelseslaug”.

Lokalplan nr. 298 i korte træk

Lokalplanen omfatter et område på ca. 10 hektar, som er og fortsat skal være delt op i fire delområder. Ligesom i den første lokalplan for området. Tre med sommerhuse og et fjerde med grønne friarealer. Delområde 1, hvor de store sommerhuse kan ligge, er dog nu udvidet til at omfatte cirka halvdelen af det areal, der må bebygges. En afgørende forskel i forhold til den gamle lokalplan er desuden, at der nu må være en bebyggelsesprocent på op til 15 procent, mod før 10.

Delområde 1 omfatter cirka tre hektar og ligger længst mod øst på udstykningen. Her er der i den nye lokalplan afsat 13 byggegrunde på mindst 1600 kvadratmeter, og lokalplanen giver mulighed for sommerhuse på op til 375 kvadratmeter. Mod syd, altså ind mod naboerne på Blåbærvej, skal bygningerne holdes mindst 15 meter fra skel, for – som det hedder i forslaget – ”at skabe en mere glidende overgang til det eksisterende sommerhusområde”.

Det samme – altså de 15 meter til skel – gælder for Delområde 2, som nu omfatter fem grunde med skel til sommerhuse på Brombærvej og Blåbærvej. De fem grunde udstykkes med en størrelse på mindst 1900 kvadratmeter, og her må husene højst være 150 kvadratmeter.

Delområde 3 omfatter 15 grunde på mindst 1500 kvadratmeter. Også her må boligarealet højst udgøre 150 kvadratmeter.

Du kan læse hele dagsordenspunktet fra byrådsmødet her:

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=108517&ItemId=108567

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *