Gå væk fra bygninger og brændestakke

Pas på med skytset nytårsaften.

En del vælger at fejre nytår i sommerhus ved Hostrup Strand. Til dem skal lyde denne opfordring: Vær nu forsigtig ved brug af fyrværkeri, så der ikke sker skade på hverken personer, bygninger eller bevoksning.

Her et par vigtige regler:

  • Overhold den sikkerhedsafstand, der står angivet på fyrværkeriet.
  • Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel et stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til brændestakke og anden opbevaring af let antændeligt materiale.
  • 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyng og andre typer af brændbar bevoksning.
  • Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag (stråtag), let antændeligt materiale (brændestakke) og brændbar vegetation (nåletræer, lyng etc.). Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.
  • I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.
  • Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold eller et område med udegående dyr.

Falck giver seks gode råd til en sikker nytårsaften:
https://www.falck.dk/boligsikring/raad/nytaarsraad/