Flere kvadratmeter og ny bebyggelsesprocent

5. oktober. 2018: Politikerne i Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg skal på sit næste møde, tirsdag den 9. oktober, tage stilling til et forslag til en ny lokalplan for sommerhusområdet på Ibsensvej ved Hostrup Strand. Helt i tråd med de dispensationer, Skive Kommune allerede har givet i området, lægger den nye lokalplan op til, at der kan bygges sommerhuse på op til 375 kvadratmeter på en del af udstykningen.

Hvis politikerne nikker ja til lokalplanforslaget, bliver det sendt ud i offentlig høring i otte uger, og her vil bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard selvfølgelig granske det nøje med henblik på en eventuel indsigelse.

Lokalplanen omfatter et område på ca. 10 hektar, som er og fortsat skal være delt op i fire delområder. Tre med sommerhuse og et fjerde med grønne friarealer. Delområde 1, hvor de store sommerhuse kan ligge, er dog nu udvidet til at omfatte cirka halvdelen af det areal, der må bebygges. En afgørende forskel i forhold til den gamle lokalplan er, at der her er tale om en bebyggelsesprocent på op til 15 procent, mod nu 10.

Delområde 1 omfatter cirka tre hektar og ligger længst mod øst på udstykningen. Her er der i forslaget til en ny lokalplan afsat 13 byggegrunde på mindst 1600 kvadratmeter, og lokalplanen giver mulighed for sommerhuse på op til 375 kvadratmeter. Mod syd, altså ind mod naboerne på Blåbærvej, skal bygningerne holdes mindst 15 meter fra skel, for – som det hedder i forslaget – ”at skabe en mere glidende overgang til det eksisterende sommerhusområde”.

Det samme – altså de 15 meter til skel – gælder for Delområde 2, som nu omfatter fem grunde med skel til sommerhuse på Brombærvej og Blåbærvej. De fem grunde udstykkes med en størrelse på mindst 1900 kvadratmeter, og her må husene højst være 150 kvadratmeter.

Delområde 3 omfatter 15 grunde på mindst 1500 kvadratmeter. Også her må boligarealet højst udgøre 150 kvadratmeter.

De grønne friarealer ligger primært langs Febækken og i en kile ned gennem udstykningen. Det er fortsat ”et mål med lokalplanen at skabe et fritidsområde, hvor bebyggelsen placeres på naturgrunde”.

I forslaget til ny lokalplan bliver det også slået fast, at sommerhusene skal ”have karakter af fritidshuse og ikke parcelhuse/helårshuse”. Tagfladerne må kun opføres med sort tagpap på lister eller med beplantede tage; men ellers står bygherrerne ret frit, når det gælder valg af materialer. Dog må der ikke bygges bjælkehuse eller bygninger med rundtømmerbeklædning.

I Delområde 1 må der foretages terrænregulering på +/-0,75 m. Inden for Delområderne 2 og. 3: +/-0,5 m

Den nye lokalplan får nr. 298 og skal erstatte den nuværende lokalplan nr. 214.

Forvaltningen understreger i sit oplæg til politikerne, at udstykningen på Ibsensvej falder ind under Sommerhusloven, hvor erhvervsmæssig udlejning ikke er tilladt: ”En sommerhusejer kan udleje 1-2 af sine sommerhuse, som ejeren også selv benytter, uden at dette anses for at være erhvervsmæssig udlejning. Der er dog krav om, at ejeren er den primære bruger af sommerhuset, og at udlejning af huset sker som et supplement, når ejeren ikke selv benytter huset”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *