Uenighed hindrer ikke dialog

Foreløbig er der opført to store investerings-sommerhuse på Ibsensvej, og flere er på vej.

26. august 2018: Opfattelsen af, hvordan opførelse af en række store sommerhuse til udlejning  på Ibsensvej vil påvirke omgivelserne ved Hostrup Strand, er vidt forskellige alt efter hvilke øjne, der ser; men uenighed forhindrer ikke, at der kan være en dialog på tværs af skel.

Det er baggrunden for, at repræsentanter for byggefirmaet Skanlux, bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard og de nærmeste naboer til de kommende sommerhuse har holdt møde.

Som Jakob Nautrup, direktør og indehaver af byggefirmaet Skanlux udtrykker det: – Måske er det ikke den anvendelse af området, I havde drømt om; men vi håber på et godt naboskab.

Den fremstrakte hånd fra Skanlux har Grundejerforeningens bestyrelse og de nærmeste naboer til byggeriet valgt at komme i møde. Dog med understregning af, at klagen til Planklagenævnet over Skive Kommunes ageren i sagen om opførelsen af de store sommerhuse til udlejning er fastholdt. Skive Kommune har allerede givet dispensation til byggeri af fem store sommerhuse og vil med en ny lokalplan for udstykningen på Ibsensvej åbne mulighed for flere 20+ huse.

På mødet mellem parterne blev der talt om forskellige løsninger, der forhåbentlig kan afhjælpe nogle af de gener, som vi frygter fra Hostrup Teglgaards side. For eksempel vil Skanlux arbejde for, at de store sommerhuse ikke bliver udlejet til ungdomsgrupper.

Jakob Nautrup var på mødet også positiv over for at se på mulighederne for at plante træer og buske, der kan være med til at skærme for støj og udsyn mellem de nye sommerhuse på Ibsensvej og naboerne i skel på Blåbærvej. I den forbindelse er det aftalt, at grundejerforeningen og naboerne kommer med et forslag til beplantning, og de har nu allieret sig med Mads Ransborg fra Egebjerg Planteskole for at få professionel råd og vejledning.

Ud over snak om lejere, beplantning, trafik i området og lignende gjorde Jakob Nautrup også rede for, hvordan Skanlux arbejder. Firmaet har gennem 20 år arbejdet med et koncept omkring opførelse af store sommerhuse med henblik på udlejning. Husene bliver bygget og solgt til private som investeringsprojekter. Skanlux projekterer og bygger, og når husene er færdige, tilbyder firmaet Luksushuse.dk at stå for udlejning, drift og vedligeholdelse. Både Skanlux og Luksushuse.dk har til huse på Livøvej i Viborg.

Servicekonceptet bygger blandt andet på, at der til hvert hus er knyttet en lokal servicekonsulent, som tager imod gæsterne ved ankomsten for at vise dem til rette og sikre, at lejerne også er dem, der har givet sig ud for at være. Når lejerne forlader huset, møder servicekonsulenten igen op for at gennemgå huset.

På mødet blev det også drøftet, hvorfor der ved Hostrup Strand er så stor modstand mod byggeriet, og hvilke betænkeligheder naboerne har ved så mange store sommerhuse til udlejning.

Jakob Nautrup understregede dog, at Skanlux fastholder byggeplanerne på Ibsensvej, og at firmaet håber, at det bliver muligt at opføre endnu flere store sommerhuse end de fem, der allerede er sat i gang. Hvor mange afhænger både af den kommende lokalplan og af, hvor god en forretning de første huse tegner til at blive. Husene får mellem 5 og 12 værelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *