Opbakning til bestyrelsen

 

29. maj 2017: Der var bred opbakning til bestyrelsen ved den netop overståede generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. 41 var mødt op, og de var enige med bestyrelsen om nødvendigheden af at sætte bidraget op. Alle nikkede også ja til at bestyrelsen kan undersøge muligheden for en ny form for biologisk kystsikring. Ingen stemte for et forslag om at ændre ved fordelingen af bidrag. Og alle bakkede om genvalg af Søren Poulsen, repræsentant for Hostrup Teglgaard.

Men det betød ikke, at der ikke var debat undervejs på generalforsamlingen, som traditionen tro havde Vagn Lykke som dirigent.

På bestyrelsens vegne fremlagde Svend Vestergaard skitser for en såkaldt biologisk kystsikring. Der er tale om et firma, GroundPlug International i Hillerød, der arbejder med kystsikring i form af pileplader, pilenet, kokosmåtter og marehalm. Da Kystdirektoratet tidligere har sagt nej til en udvidelse af den faste kystsikring, bad bestyrelsen generalforsamlingen om lov til at undersøge alternativer.

Flere i forsamlingen udtrykte betænkeligheder ved den biologiske kystsikring og opfordrede til grundige undersøgelser, inden noget bliver sat i værk.

– Vi sætter ikke noget i gang uden generalforsamlingens accept, understregede både Svend Vestergaard og lagets formand, Søren Daniel Kristensen.

Et forslag fra en grundejer om at tage fordelingsnøglen for bidrag op til fornyet vurdering fik ikke opbakning. Hverken fra bestyrelsen eller de fremmødte. Flere advarede decideret mod overhovedet at gøre et forsøg på en omfordeling.

Med den nuværende ordning betaler de sommerhusejere, hvis huse ligger tæt på Kystvejen, mere i bidrag end de, der har sommerhus i ”baglandet”.

Advarslen kom fra blandt andre lagets tidligere formand, Jens Christian Olesen: – Lad være med at foreslå en ændring af fordelingsnøglen. Det vil være at stikke hånden i en hvepserede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *