Tag med på bogstavjagt

20. april 2017: Forleden dumpede der en fornøjelig mail i postkassen hos grundejerforeningens formand, Ingrid M. Schmidt. Det var Sonja og Thomas Hjortsberg på Klokkelyngen, der havde sat sig til tasterne efter at have læst den skriftlige beretning forud årets generalforsamling i Hostrup Teglgaard:

Vores elskelige, lille bæk, Febækken. Eller Fæbækken? Foto: Peter Jessen

”Hej bestyrelse.
Tidligere og i beretningen for 2016, er vores lille elskelige bæk betegnet “Febæk”. 
Tænker man lidt over navnet, synes det umiddelbart ikke at give god mening. En fe er vel en purung kvindelig skønhed med hvepsetalje, der frit svæver over dig som en guldsmed og med tryllestav, der strør sølvstøv, for at fri dig for al ondskab.
Hvad sølv angår, ses “farven” somme tider, når nogle lægger gåturen ad stien langs bækken. Men det er kun i issehøjde. Dette fænomen kan vel ikke logisk begrunde navnet Febæk, og er jo på ingen måde at sammenligne med en rigtig fe.
Der imod synes “Fæbæk” at give god mening, hvis man antager, at bækken er genstand vanding af dyrene eller fæet, som dyr jo også betegnes.
Måtte min kommentar blive lagt til grund for undersøgelse og herefter stadfæstelse og offentliggørelse af bækkens rigtige døbenavn. Evt. på kommende generalforsamling, eller blot som et indlæg på hjemmesiden.”

Udfordringen er straks taget op. Et par hurtige søgninger viser e’er og æ’er i skønsom blanding. Skive Kommune skriver Febæk, det samme gør BBR i sine meddelelser; men museumsfolk staver med ”æ”, når de laver rapporter.
Så bogstavjagten fortsætter, og læserne af Hostrup Strand Nyt opfordres til at være med. Måske nogen har et gammelt kort med stednavne eller nogle gamle papirer, hvor bækken er nævnt. Send i givet fald gerne en mail til hostrup6@gmail.com
På foreningens generalforsamling den 6. maj er der forhåbentlig et svar på spørgsmålet …