Generalforsamling i kystbeskyttelseslaget

  1. april 2017

 

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND
Formand: Søren Daniel Kristensen
Spinkebjerg 32, Gjellerup, 7400 Herning
Tlf: 40199688
E-mail: sdk@lcdk.dk

                                                     

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
Fredag den 26. maj 2017 kl. 19:00
i Lem Samlingshus

 med følgende dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden årsberetning
  1. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
  2. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år, herunder bestyrelsens forslag til forhøjelse af bidrag
  3. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. På valg er Søren Poulsen (modtager genvalg) og suppleant Ingrid M. Schmidt (modtager genvalg)
  4. Valg af revisor.
  5. Eventuelt

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen indgives til formanden inden den 13. maj 2017.

Årsberetning og årsregnskab for 2016 vil blive lagt ind på Grundejerforeningen nr. 1 – Hostrup Teglgaards hjemmeside efter generalforsamlingen:

www.hostrupteglgaard.dk

For ejendomme med flere ejere er der kun udsendt 1 indkaldelse og indkaldelsen bedes derfor meddelt de øvrige ejere.

Med venlig hilsen
Søren Daniel Kristensen
Formand

PS: Med det formål at spare porto og forenkle arbejdet i forbindelse med udsendelsen af “Indkaldelse til generalforsamling” er denne foretaget pr. e-mail via 2 af de 3 grundejer-foreninger og pr. brev, når ingen e-mail er registreret. Alle der har fået indkaldelsen pr. brev bedes venligst sende deres e-mail adresse til næstformanden på: svj@saknet.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *