Indkaldelse til generalforsamling 2017

Hostrup den 12. april 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Restaurant Gyldendal
Lørdag den 6. maj 2017 kl. 14

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  Den skriftlige beretning kan læses på hostrupteglgaard.dk
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Regnskabet kan ses på hostrupteglgaard.dk
 • Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2017 og fastsættelse af kontingent for 2017.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg til bestyrelsen: vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det:
  Bent Mortensen, Multebærvej
  Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej
  Begge modtager genvalg
 • Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
  Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
  Richard Herriott, Revlingebakken
 • Valg af to revisorer:
  De nuværende er: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej
  Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen

Foreningen er vært ved en kop kaffe.

Med venlig hilsen og vel mødt
Bestyrelsen

Bilag:

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2016
Årsregnskabet for 2016
Balance 2016