Først skal Kystdirektoratet sige ja

Bådfolket vil gerne have udvidet rampen på bådophalerpladsen, så det bliver nemmere at bakke ned til vandet med båden. Foto: Peter Jessen

Bådfolket vil gerne have udvidet rampen på bådophalerpladsen, så det bliver nemmere at bakke ned til vandet med båden. Foto: Peter Jessen

6. marts 2017: Bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har taget et nyt projekt på dagsordenen: Nemlig spørgsmålet om en mulig udvidelse af ophalerpladsen. Og nu er skridt nummer to taget, nemlig en ansøgning til Kystdirektoratet.

Ophalerpladsen kom på dagsordenen på baggrund af en henvendelse fra et af foreningens medlemmer, Aage Dahl. En del bådejere tøver nemlig med at sætte deres båd i vandet fra rampen ved Kystvejen, fordi den er meget smal. Med forespørgslen fulgte også en opfordring til at søge midler gennem Landsbyfonden under Skive Kommune.

Bestyrelsens første skridt var at bede en lille arbejdsgruppe se på opgaven. Gruppen består af bestyrelsesmedlem Jens Frede Nielsen og Aage Dahl med hjælp fra Vagn Lykke, som ud over at være ingeniør er aktiv i forskellige sammenhænge i og omkring Lem.

Bestyrelsen har foreløbig kun besluttet at undersøge mulighederne for en udvidelse. Hvis projektet er realistisk, bliver det fremlagt for generalforsamlingen.

Vagn lykke har nu været i gang med at tegne og skrive en ansøgning til Kystdirektoratet, og den er sendt afsted. Hvis ikke Kystdirektoratet er positivt indstillet over for en udvidelse, er der ingen grund til at fortsætte projektet.

I ansøgningen anmoder grundejerforeningen om tilladelse til at udvide det eksisterende slæbested med 1,5 m i bredden.

Ophalerpladsen/slæbestedet blev etableret for ca. 30 år siden. Betonkørepladen er 17,5 m lang, 2,5 m bred og 10-15 cm tyk. Vagn Lykke gør opmærksom på, at slæbestedet fungerer fint med hensyn til fald og vanddybder; men at bredden er en udfordring for bakkende køretøjer. Derfor ønsket om at udvide kørepladen i bredden.

Vagn Lykke gør opmærksom på, at kørepladen stort set ligger i terrænhøjde i hele dens længde, og at der ikke er etableret bomme eller andet, der kan skæmme stranden.

Nu afventer bestyrelsen så svar. Forhåbentlig når det frem inden generalforsamlingen den 6. maj, så vi i fællesskab kan drøfte projektet dér.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *