Bestyrelsen sætter fokus på ophalerpladsen

25. januar 2017: Ophalerpladsen var et af punkterne på dagsordenen, da bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard holdt møde den 16. januar 2017.

Det skete på baggrund af en henvendelse fra et af foreningens medlemmer, Aage Dahl. Han har lagt mærke til, at en del bådejere tøver med at sætte deres båd i vandet fra ophalerpladsen ved Kystvejen. Blandt andet fordi rampen er meget smal.

Så hvad med at få ophalerpladsen moderniseret, spørger han? Måske kan vi ovenikøbet få noget af udgiften dækket via fondsmidler. For eksempel gennem Landsbyfonden under Skive Kommune.

Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet, og en lille arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlem Jens Frede Nielsen og Aage Dahl med assistance fra Vagn Lykke, som ud over at være ingeniør er aktiv i forskellige sammenhænge i lokalområdet.

De tre har besigtiget ophalerpladsen, og de vil i fællesskab udarbejde et projektforslag. Vagn Lykke slår stregerne og Aage Dahl tilbyder at stå for ansøgninger til Kystdirektoratet og fonde.

Den nuværende betonrampe er 18 m lang og 2,5 m bred. Den er i sin tid lavet af frivillige kræfter fra grundejerforeningen på Skive Kommunes grund. Den ligger godt og solidt og modstår storme og oversvømmelser, men til brug anno 2017 er den for smal. En udvidelse på halvanden meter i bredden ville gøre den langt mere anvendelig.

Bestyrelsen har drøftet fordele og ulemper ved en renovering. En udvidelse vil koste en del penge. Inden der overhovedet er tegnet en eneste streg lyder et forsigtigt overslag på 50.000 kr. Heraf kan vi måske få en del dækket ind via fonde.

Blandt argumenterne for projektet er, at en mere velfungerende ophalerplads vil være til gavn og glæde for bådejere og kajakroere i sommerhusområdet. Og den vil komme på listen over gode argumenter for at købe sommerhus ved Hostrup.

Imod taler kroner og ører og risikoen for en øget trafik ved ophalerpladsen; men strandområdet er offentligt, incl. badebro og borde/bænke, og bliver allerede brugt af folk ”udefra”.

Skive Kommune, som ejer jorden, er positivt indstillet over for en modernisering af ophalerpladsen.

Bestyrelsens medlemmer er enige om at få undersøgt mulighederne for så – alt efter, hvordan undersøgelserne falder ud – måske fremlægge et projekt på generalforsamlingen i maj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *