Indkaldelse til grundejerforeningens generalforsamling 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Restaurant Gyldendal lørdag den 21. maj 2016 kl. 14

Mødet begynder med en aktuel orientering fra bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Bestyrelsen arbejder med planer for en mere permanent løsning for vedligeholdelse end sandfodring.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. (Den skriftlige beretning kan læses på www.hostrupteglgaard.dk)
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  (Regnskabet kan ses på hostrupteglgaard.dk)
 • Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2016 og fastsættelse af kontingent for 2016.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg til bestyrelsen: Ifølge vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det:
  Henning Quist Nielsen, Enebærvej
  Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen
  Søren Poulsen, Brombærvej
  Alle tre modtager genvalg
 • Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
  Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
  Richard Herriott, Revlingebakken
 • Valg af to revisorer:
  De nuværende er: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej
  Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen

Med venlig hilsen og vel mødt
Bestyrelsen, 16. april 2016

Læs bestyrelsens beretning for 2015 her

Se årsregnskabet 2015 her

Se balance aktiver/passiver 2015 her

Se bestyrelsens budgetforslag for 2016 her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *