En ekstra sikring af kysten koster penge

28. marts 2016: Bestyrelsen Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand arbejder på at finde en mere holdbar løsning for kystsikringen end sandfodring. Som formanden Søren Daniel Kristensen udtrykker det: – Vi bruger alle vore penge på sandfodring!

Det går an i øjeblikket, hvor laget har nem adgang til billig jord takket være overskydende jord fra Kloakeringsarbejdet ved Hostrup Strand; men når depotet ved Teglgaardvej er tømt, skal jorden igen fragtes til udefra, og det koster. Som vejr og vind arter sig, er der brug for omkring 5000 kubikmeter jord til opfyldning hvert år.

Sidste år fik bestyrelsen generalforsamlingens opbakning til at arbejde videre med et projekt for en mere holdbar løsning for skråningerne langs Kystvejen. Bestyrelsen har kig på en løsning, der giver en mere skrå skrænt, forsynet med en dug og norske granitsten. I 2010 blev der lavet et forsøg med den model på en strækning af 35 meter. Næste skridt er godt 400 meter fra Febækken hen til det røde badehus. Enten i ét hug eller i etaper.

– Vi er i en konstruktiv dialog med Skive Kommune, fortæller Søren Daniel Kristensen. – Men projektet afhænger af, at Kystdirektoratet nikker ja. Dem har vi et møde med i april. Hvis Kystdirektoratet siger ja, skal vi have opbakning til projektet fra medlemmerne.

Og her spiller økonomien ind. I øjeblikket betaler grundejerne/lagets medlemmer godt 300 kroner per andel om året til vedligeholdelse af kystsikringen. Forstærkningen vil ifølge bestyrelsens foreløbige beregninger koste cirka 600 kr. mere pr. andel pr. år over en fireårig periode. Altså en ekstra udgift pr. andel på ca. 2400 kr.

– Derefter regner vi med at sætte bidraget ned igen til det nuværende niveau, siger formanden.

Hvis Kystdirektoratet siger ja, er spørgsmålet altså, hvad medlemmerne vil sige til projektet. Om de er indstillet på at betale ekstra i nogle år?

For at sikre så god en information som mulig til alle, har lagets bestyrelse spurgt, om de må give en orientering i forbindelse med generalforsamlingerne i de tre grundejerforeninger. Så her bliver der mulighed for at høre mere om projektet og stille spørgsmål. For Hostrup Teglgaards vedkommende bliver det den 20. maj.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *