Skive Vand: Tak for godt samarbejde!

Her ligger Klokkelyngens vand. Foto: Peter Jessen

Kloakeringen har sat sit præg på Hostrup Strand i tre år. Foto: Peter Jessen

11. januar 2016: Det sidste byggemøde er holdt; Vils har kørt de store gravemaskiner ud af området, interimsvejene er lukket. Med andre ord: Kloakeringen af Hostrup Strand er ved at være et afsluttet kapitel i sommerhusområdets historie!

– Der er kun nogle af de små rendegravere tilbage, og i løbet af få uger bliver de også færdige med deres arbejde, fortæller ingeniør Erik Hansen fra Skive Vand.
Han har været én af de ledende kræfter bag kloakeringen lige fra de første streger blev tegnet.  Først var han med til at udarbejde en ny spildevandsplan for Skive Kommune, og så ansatte Skive Vand ham til at ”rulle den ud”. Blandt andet ved Hostrup Strand.

Arbejdet med at kloakere Hostrup Strand gik i gang i foråret 2013 og kom dermed til at vare tre år, fordelt over tre etaper.

– Det er gået meget bedre end planlagt. Ikke mindst takket være det gode samarbejde, vi har haft med de tre grundejerforeninger, lyder den umiddelbare reaktion fra Erik Hansen, da han bliver bedt om at gøre status.
– De erfaringer tager vi med os til de kommende projekter. Vi har lært, hvor vigtigt det er at inddrage lokale kræfter i projektet, siger han med henvisning til blandt andet borgermøder, byggemøder med deltagelse af repræsentanter for grundejerforeningerne, aftaler om interimsveje (genveje) og de store plakater ved indfaldsvejene til området, hvor bilister kunne holde sig orienteret om lukkede veje.

Selve kloakeringen er som nævnt færdig i løbet af de næste uger. Mere præcist mod vest, hos grundejerforeningen Hostrup Strand. Oplagspladsen ved Contortavej bliver dermed også tømt.

– Så mangler entreprenøren kun den sidste finish omkring vejene, og det arbejde afhænger af vejret, forklarer Erik Hansen. Selv er han allerede begyndt at trække stregerne til det næste kloakeringsprojekt. Det kommer til at foregå ved Skive.

Et enkelt minde om det store kloakeringsprojekt beholder vi dog et par år endnu, nemlig depotet for affaldsjord på marken nord for Teglgaardvej. Jorden vil blive brugt til udbedring af kystsikringen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *