Dyrk det gode naboskab

18. maj 2015: Emner i kategorien Takt & Tone fik de fleste kommentarer med på vejen ved årets generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Det gjaldt både hastigheden på vejene, beskæringen af træer og buske, stille stunder og hund i snor.

Formanden Ingrid M. Schmidt nævnte i sin beretning bestyrelsens overvejelser omkring hastighedsdæmpende foranstaltninger og det aktuelle forsøg med plastikrør for at dæmpe farten på Havtjørnevej.  Mange bilister har nemlig svært ved at overholde de 30 km/t. Vejene er i god stand, og så får speederen lige et ekstra tryk.

Stina Kidmose, Havtjørnevej 2, bekræftede generne med både fart og støv, også ved indkørslen til området, og Svend Erik Nielsen, Blåbærvej 2, opfordrede alle til at slappe lidt mere af bag rattet. Som nabo til legepladsen har han set flere farlige situationer på grund af for høj fart.

Bestyrelsen har bestilt et 30 km-skilt, der skal sættes op ved indkørslen fra Teglgaardvej til Havtjørnevej, og langs Havtjørnevej bliver der opsat skilte med opfordring til at sætte hastigheden ned for at undgå støvgener.

Flere i forsamlingen nævnte desuden løsninger med bump eller chikaner. Bestyrelsen arbejder videre med emnet.

Snak sammen over hækken

Ingrid M. Schmidt viderebragte også en henvendelse fra Line & Paw Larsen, Brombærvej 5, vedrørende beskæring af træer og buske.

De og nogle af deres naboer har hjulpet hinanden med at beskære træer og buske, så flere kan nyde den smukke udsigt i området. Og de opfordrer andre til at tage den samme snak. Også selv om det kan være lidt vanskeligt at tage hul på den.

Hold pause med maskinerne

Fra Christina Fiig på Revlingebakken9 lød der en opfordring til at vise hensyn til naboer og andre ved ikke at støje med maskiner morgen, middag og aften.

Hun henviste til Takt & Tone på hjemmesiden, hvor vi henstiller til hinanden ikke at bruge støjende maskiner før kl. 9 om morgenen, mellem kl. 12 og 14 og efter kl. 18. Og hun appellerede til, at man måske nogle gange venter med at starte maskinparken til kl. 10 og slutter kl. 17:

– For at vi kan bevare glæden ved at komme her. Der er tit larm uden for de tidspunkter. Og netop roen er en vigtig værdi på for området, påpegede hun.

Der blev nikket rundt ved bordene, men flere gjorde også opmærksom på, at man kan være presset på tid for at nå det hele.

Bent Mortensen, Multebærvej 4: – Det er fint, at vi bliver gjort opmærksom på det. Vi skal tænke på naboerne. Det er rimeligt, at der er ro uden for de nævnte tidspunkter; men det er også klart, at man skal være fleksibel, når der for eksempel bliver bygget i nabolaget.

Hund for enden af snoren

Ud fra et par henvendelser til bestyrelsen mindede formanden desuden om, at hunde som udgangspunkt altid skal være i snor, når de er uden for egen matrikel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *