Den mundtlige beretning for 2014

Bestyrelsens mundtlige beretning ved generalforsamlingen i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard den 16. maj 2015

v/ Ingrid M. Schmidt

Præsentation af bestyrelsen: Søren Poulsen, næstformand Henning Quist, kasserer Jens Frede Nielsen, vejansvarlig Orla Sidelmann Undertegnede

I den skriftlige beretning fortæller vi hovedpunkterne for arbejdet i 2014. Den mundtlige beretning er derfor en aktuel status på bestyrelsens arbejde:

 • Undergrundscontainere: Nomi 4S vil etablere undergrundscontainere i alle sommerhusområder, og Hostrup Strand står snart for. Vi ”følges ad” i de tre grundejerforeninger Hostrup Teglgaard, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand og har haft møde med driftsleder Gitte Back. Vi foreslår hver især steder til placering. Hos os: Den nuværende containerplads på Teglgårdvej (en fuldt udbygget plads med containere til husholdningsaffald, papir, glas og metal) og på fællesarealet i svinget på Havtjørnevej (container til husholdningsaffald). Nomi 4S vil gerne i gang med etableringen hen på efteråret.
 • Vejbump: Hastigheden på vejene er en tilbagevendende udfordring i området. Vi må max køre 30 km/t, men det kniber for mange. Med de gener det giver på og langs vejene. Vi havde besluttet os for et forsøg med et fleksibelt vejbump, men det lod sig ikke gøre, fordi vi har grusveje. Nu snakker vi igen om en form for chikaner og har derfor lavet forsøget med plastikpæle på Havtjørnevej. Vi håber at få nogle tilkendegivelser i dag om, hvad vi skal gå videre med.
 • Legepladsen: Jens Møller, som gennem mange år har klippet græsset på legepladsen, meddelte i foråret, at kræfterne ikke rakte længere. Det ville være super fint, hvis én – eller måske flere i fællesskab – vil påtage sig opgaven, men i første omgang har vi valgt at købe hjælp udefra. Det er en ret stor opgave at påtage sig som frivillig, men måske er vi heldige. På grund af græsklipningen har vi foreløbig valgt at udskyde flere nyanskaffelser til legepladsen. Vi har blandt andet talt om fodboldgolf.
 • Nabohjælp – nu med 62 deltagere!
 • Mailservice – ca. 100 er med, vi sparer porto. Husk at meddele ”adresse”forandring.

Tak til alle – medlemmer, bestyrelsen, de anonyme hjælpere. Tak specielt til Jens Frede Nielsen og Orla Sidelmann for deres store indsats i forbindelse me kloakeringen. De har deltaget i så godt som samtlige byggemøder og været medvirkende til det gode samarbejde med Skive Vand og Vils Entreprenør. 

Under punktet Eventuelt nævnte formanden blandt andet:

 • Affald: Nomi4S gør opmærksom på en række nye tiltag, når det gælder om at komme af med affald. Både husholdningsaffald og haveaffald. Læs artiklen på vores hjemmeside og kig ind på selskabets hjemmeside. Vi kan nu få hentet storskrald seks gange om året og altså også haveaffald i et vist omfang.
 • Lokalplan: Skal vi have lavet en lokalplan for sommerhusområdet Hostrup Strand? Spørgsmålet er rejst efter, at grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard forleden holdt generalforsamling. Generalforsamlingen blev præsenteret for et forslag fra nogle medlemmer om, at grundejerforeningen skal tage kontakt til Skive Kommune ” med henblik på opstart af proces for udarbejdelse af lokalplan for hele grundejerforeningens område”. Hostrup Strand som sådan er ikke omfattet af en lokalplan. Enkelte nye udstykninger er, og for Hostrup Teglgaard gælder der en Lokalplanvedtægt. Når spørgsmålet om en lokalplan kom op skyldes det en aktuel byggesag i 2’erens område. Generalforsamlingen for Hostrup Hovedgaard vedtog, at der skal arbejdes videre med forslaget, og der blev nedsat et udvalg. Samtidig var der på generalforsamlingen enighed om, at det ville være bedst, hvis alle tre grundejerforeninger i området er enige og i fællesskab går videre med spørgsmålet. Og derfor har vi nu både i Hostrup Teglgaard og Hostrup Strand fået en henvendelse fra Hostrup Hovedgaard, hvor vi bliver bedt om at tage stilling til, om vi vil være med i en henvendelse til Skive Kommune. Vi har ikke nået at drøfte spørgsmålet i bestyrelsen. Foreløbig har jeg indhentet forskellige oplysninger. I må gerne komme med input.
 • Varmepumper: EnergiMidt kører i øjeblikket en kampagne for Varmepumper. Tilbuddet gælder til midt i juni, med mulighed for at få et energitilskud. Jeg kan sende jer et link.
 • Takt & Tone: Det er venligt ikke at forstyrre naboerne med larm før kl. 9, mellem kl. 12 og 14 og efter kl. 18. Husk: Hunden skal i snor uden for matriklen!
 • Beskæring af buske: Henvendelse fra Line & Paw, Brombærvej 5. De har ikke mulighed for at deltage i generalforsamling, men har sendt en opfordring vedrørende beskæring af træer og buske, som jeg har lovet at give videre – og det gør jeg gerne: ”Vi har selv taget kontakt til et par naboer, for at bede dem om hjælp, til at gøre vores og bagved liggende huses udsigt bedre, vi er blevet vel mødt. Vi fornemmer dog at der er en del berøringsangst på området, og med det i tankerne vil vi opfordre til, at man taler med sin nabo omkring disse ting også dem i baghaven. Det kunne jo være en hjælpende hånd i naboens have, er det der skal til, for at man får en skøn udsigt – eller bedre endnu, en hjælpende hånd i DIN have kunne berige bagboen.” Vi havde jo en debat om højde på bevoksning for nogle år siden – og den mundede ud i et projekt træfældning i samarbejde med HedeDanmark. Et rigtigt godt eksempel på, at vi ad frivillighedens vej kan hjælpe hinanden med at bevare udsigter og herlighedsværdier. Derfor bakker jeg gerne opfordringen fra Line og Paw: Snak sammen hen over hækken!
 • Vigtige datoer: Fredag 29. maj kl. 18.15: Lem Samlingshus: Ekstraordinær generalforsamling Samme dag og sted kl. 19: Generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, hvor vi er repræsenteret i bestyrelsen ved Søren Poulsen. Lørdag 6. juni kl. 10: Fælles arbejdsdag, med mange opgaver på programmet: Flis på stierne, beskæring af buskads på engen osv. Giv Jens Frede et tip, hvis du mener, at noget mangler at blive gjort. Tirsdag 23. juni kl. 21: Sankthansaften Lørdag 11. juli kl. 18: Fælles sommerfest på legepladsen ved det røde badehus. En festlig anledning til at mødes. Hver fredag aften, når vejret er til det: Træf ved ophalerpladsen. Ren hygge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *