120 meter på prøve ved kystsikringen

20. marts 2015: – Det kan virke molboagtigt hele tiden at skulle fylde jord på skrænterne!

Ordene er Svend Blæsbjergs. Han sidder i bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Og netop den gentagne påfyldning af jord efter rækken af storme og højvander er baggrunden for, at lagets bestyrelse arbejder med planer om at iværksætte et forsøg med en forstærkning på et stykke af kystsikringen.

– Frem til og med 2018 har vi en fordelagtig aftale med Skive Vand om, at kystsikringen aftager overskudsjord fra kloakeringen i området. Jorden er gratis. Vi skal kun betale for at få den lagt ud. Spørgsmålet er så, hvad der skal ske længere sigt? Vi kunne godt tænke os en kystsikring, der er mere modstandsdygtig over for udvaskning, fortæller lagets formand, Svend Vestergaard.

De to gange Svend og resten af bestyrelsen er derfor i gang med at undersøge erfaringer fra andre kystsikringsprojekter, og de håber at have et forslag til et forsøg klar til generalforsamlingen den 29. maj.

Konkret handler det om et forsøg på strækningen fra det røde badehus og 120 meter østpå, hen mod den første bølgebryder. Med fiberdug og sten på og langs skråningen. Der har også tidligere været lagt fiberdug ud, men den løsning holdt bogstaveligt talt ikke vand. Nu er der imidlertid nye erfaringer, materialer og muligheder at arbejde videre på, forklarer Svend Blæsbjerg: – I dag kan man få en dug beregnet til kystsikring. Og den skal lægges på en anden måde end første gang, fra øst mod vest. Den skal graves ned på en anden måde, og der skal sten nok på. Derfor vil vi lave et forsøg på 120 meter med den rigtige dug, det rigtige fald, tilstrækkeligt med sten og så videre. Og lade det ligge tre-fire år for at se, hvordan det virker, siger han.

Bestyrelsen arbejder på en projektbeskrivelse og er i gang at indhente tilbud, så der kan ligge et forslag klar til lagets generalforsamling:

– Vi vil gerne sætte forsøget i gang til efteråret, lyder det fra Svend Vestergaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *