Vejret driller

12. december 2014:  Etape 2 af kloakeringen ved Hostrup Strand bliver ikke færdig før jul, som det ellers var planlagt. Store mængder af nedbør besværliggør arbejdet, både når det gælder selve kloakeringen og arbejdet med vandledningerne.

Efter et byggemøde torsdag den 11. december står det derfor klart, at arbejde fortsætter til og med uge 3 i 2015 og med forventet klarmelding i uge 4.

Mandskab og maskiner fra Vils Entreprenør og Skive Vand arbejder i øjeblikket på henholdsvis Harevej og Grævlingevej.

På mødet deltog Jens Frede Nielsen igen som repræsentant for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Blandt andet for at gøre opmærksom på, at den megen trafik med store køretøjer på Havtjørnevej er en belastning for området. Vi ser gerne snart ser gennemkørslen (interimsvejen) mellem Harevej og Havtjørnevej lukket, og jorddepotet på Havtjørnevej nedlagt. Aftalen er, at vejen lukkes og depotet nedlægges, når arbejdet på Harevej er færdigt.
Vils Entreprenør forklarede på byggemødet, at de har et stort behov for depotpladsen frem til jul og i januar. Efter jul bliver det dog mindre. Vejrliget gør, at arbejdet er svært, da vådt sand ikke kan genindbygges.

Jens Frede Nielsen gjorde også opmærksom på, at der fortsat står vand på Klokkelyngen ud for nr. 5, fordi der mangler et drænrør. Han og Vils Entreprenør blev enige om at kigge på en løsning i uge 51.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *