Ændringer fra uge 32 (mandag 4. august 2014)

På stykket af Havtjørnevej, der er markeret med rødt, vil der fra uge 32 være gravearbejder. Vejen vil være spærret, og trafikken til Klokkelyngen/Hedelyngen henvises til Harevej via interimvejen, som på kortet er markeret med blåt. På det grønne stykke af Hedelyngen bliver foretaget styret underboring.

På stykket af Havtjørnevej, der er markeret med rødt, vil der fra uge 32 være gravearbejder. Vejen vil være spærret, og trafikken til Klokkelyngen/Hedelyngen henvises til Harevej via interimvejen, som på kortet er markeret med blåt. På det grønne stykke af Hedelyngen bliver foretaget styret underboring.

30. juli 2014: Der er konstateret en del grundvand omkring Febæk og op mod Klokkelyngen samt ved Klitrosevej. Grundvandet betyder at det er umuligt at grave og lægge kloakrør, da jorden ikke kan komprimeres bagefter. Derfor er der etableret grundvandssænkning, som betyder, at der bores nogle “sugerør” ned i jorden som suger grundvandet væk imens der graves og komprimeres.
Denne grundvandssænkning er nu igangsat på Havtjørnevej og skal efterfølgende etableres på Klitrosevej, således at der grundvandssænkes to steder på en gang.

Når grundvandet er sænket vil det lille stykke blive gravet op, hvilket betyder at der vil være omkørsel for Klokkelyngen og Hedelyngen via Interimsvejen ved Harevej.

Mellem Revlingebakken og Hedelyngen skal der etableres en kloakledning. Denne ledning vil blive boret.

Lige nu hvor der har været tørt i så lang tid i Hostrup er det gunstigt at sænke grundvand og etablere kloak. Når det er gunstigt er der også store besparelser at hente, da grundvandssænkning er tidskrævende og omkostningsfuldt.
Vi håber derfor der er forståelse for igangsætning af to mindre arbejder i uge 32.

Med venlig hilsen

Erik Hansen
ingeniør
Skive Vand

Den midlertidige vej, "interimvejen", mellem Havtjørnevej/Hedelyngen og Harevej. Foto: Peter Jessen

Den midlertidige vej, “interimvejen”, mellem Havtjørnevej/Hedelyngen og Harevej. Foto: Peter Jessen

Entreprenørmaskinerne står klar til at tage fat fra på Havtjørnevej mandag 4. august. Foto: Peter Jessen

Entreprenørmaskinerne står klar til at tage fat fra på Havtjørnevej mandag 4. august. Foto: Peter Jessen

 


				

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *