Skive Kommune bestemmer datoen

26. juni 2014: Der er nu sat en ny frist for, hvornår de grundejere, der er omfattet af første etape af kloakeringen ved Hostrup Strand, skal slutte sommerhuset til det nye kloaksystem. Nemlig den 15. august 2015.

Dermed er der både kommet en ny dato og ikke mindst et nyt årstal i spil. I breve fra Skive Vand fra henholdsvis den 22. maj og den 11. juni var fristen ellers sat til den 1. september 2014.

–  Men det er en fejl, fastslår biolog Rikke Ruth Hansen fra Natur- og Miljøafdelingen under Skive Kommunes tekniske forvaltning.
– Det er Skive Kommune og ikke Skive Vand, der fastsætter datoen.

Rikke Ruth Hansen er underskriver af det brev, som alle grundejere under Etape I af kloakeringen har fået i denne uge. Heri varsler Skive Kommune, at der inden for de kommende måneder bliver sendt et påbud til de grundejere, der ikke har færdigmeldt deres tilslutning. I påbuddet vil der stå, at spildevandsafløbet af sommerhuset skal være koblet på den offentlige kloak senest den 15. august 2015. Sker det ikke, har Skive Kommune med påbuddet i hånden hjemmel til at skride ind over for de pågældende grundejere.

De grundejere, der allerede har sendt færdigmeldingen til kommunen eller gør det snarest, får altså ikke noget påbud. Og de, der når at få et påbud, men får tingene i bragt i orden, bliver selvfølgelig slettet af ”listen”.

Skive Vand beklagede allerede i går, at der nu igen er skabt forvirring. Først var det omkring betalingen og nu altså om dato og årstal.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *