Ny kystbestyrelse er trukket i arbejdstøjet

30. juni 2014: Den nye bestyrelse for Kystbeskyttelseslaget har taget fat på arbejdet. På sit første møde lørdag 28. juni konstituerede bestyrelsen sig med Svend Vestergaard Jensen som formand. Han trådte tidligere på året til som fungerende formand efter Niels Jørgen Hyldgaards død.

Dermed fordeler posterne sig således:
Formand: Svend Vestergaard Jensen (repræsentant for Hostrup Hovedgaard)
Næstformand: Søren Daniel Kristensen (valgt på tværs af de tre grundejerforeninger)
Svend Blæsbjerg (repræsentant for Hostrup Strand)
Søren Poulsen (repræsentant for Hostrup Teglgaard)
Jens Peder Hedevang (repræsentant for Skive Kommune)

Som formand tager Svend Vestergaard Jensen sig af lagets økonomi og administration og samarbejder med Ingrid M. Schmidt omkring information via hjemmesiden www.hostrupteglgaard.dk

Når det gælder selve kystbeskyttelsesanlægget, holder alle i bestyrelsen “øje” med det og slår alarm, når der sker skader. Særligt efter storme og højvande.
Hvem, der tager kontakt til myndigheder, aftales fra gang til gang.

Allerede på sit første møde forleden besluttede bestyrelsen at undersøge muligheden for at hæve topkoten på bølgebryderne. Altså forhøje de fire bølgebrydere ud for kysten. Bestyrelsen beder entreprenør Brian Pedersen regne en pris ud på opgaven. Hvis bestyrelsen nikker ja til tilbuddet, forventer den, at arbejdet kan blive gjort til efteråret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *