Forundring hos både grundejere og Skive Vand

25. juni 2015: Hvad skal vi tro på? Skal vi tilslutte spildevandet fra vores sommerhus til det nye kloaksystem senest den 15. august – eller senest den 1. september.

Forvirringen skyldes et brev fra Teknisk Forvaltning/Natur og Miljø i Skive Kommune. Kommunen varsler over for de grundejere, der er omfattet af Etape I, et påbud om tilslutning til den offentlige kloak, og flere gange i løbet af brevet bliver den 15. august nævnt som sidste frist for tilslutning. Men i breve fra Skive Vand fra henholdsvis den 22. maj og den 11. juni er fristen sat til den 1. september.

Et opkald til Natur og Miljø-afdelingen i dag (onsdag) gav ikke nogen forklaring, da hele afdelingen er på kursus. Heller ikke en opringning til Skive Vand gav noget svar. Her er både afdelingsleder Jørgen Rasmussen og ingeniør Erik Hansen lige så forundrede over den nye dato.

Erik Hansen forklarer, at selve varslingen ”af påbud om tilslutning til offentlig kloak” er helt efter bogen. Senere følger påbuddet. Ellers har Skive Kommune nemlig ingen sanktionsmuligheder over for de grundejere, der ikke slutter sig til i tide.

–  Men den nye dato forstår jeg ikke. Det er uheldigt, at der igen bliver skabt usikkerhed om tingene. Først var der de to regninger og nu to datoer, beklager han.

På grund af kursusvirksomheden i Teknisk Forvaltning var det heller ikke muligt for Skive Vand at få en forklaring onsdag, men Erik Hansen vil snarest muligt følge op på sagen. Det samme gør Grundejerforeningen.

Han råder i øvrigt grundejerne til at slutte sig til snarest muligt:

– Få det gjort nu. Grundvandet står lavt, og det er nemmest at få arbejdet gjort nu. Det bliver bare dyrere og mere bøvlet af at vente, påpeger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *