Indkaldelse til generalforsamling i kystbeskyttelseslaget

22. april 2014  

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND
Konstitueret formand: Svend Vestergaard-Jensen
Birkemosevej 9, 5471 Søndersø
Tlf: 64 89 22 83 – Mobil tlf.: 20 70 22 83
E-mail: svj@saknet.dk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
I Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
f
redag den 30. maj 2014 kl. 19:00 i Lem Samlingshus

Inden generalforsamlingen vil vort nye bestyrelsesmedlem og formand for Teknik og Miljø i Skive Kommune, Jens Peder Hedevang, gøre rede for de planer/forslag som de syv limfjordskommuner har for Thyborøn Kanal mv. Planer, der kan få betydning langt ind i Limfjorden.

Herefter er dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning.
3. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år.
4. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder.  På valg er Karl Jensen fra “Fælles” og stedfortræderen Arne Johansen. Karl Jensen modtager ikke genvalg. Der skal desuden vælges en stedfortræder fra afd. 1, i det den hidtidige stedfortræder, Ingrid M. Schmidt, er indtrådt i bestyrelsen ved Niels Jørgen Hyldgaards død.
5. Valg af revisor.
 6. Eventuelt

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen indgives til konstitueret formand inden den 16. maj 2014.
Årsberetning og årsregnskab 2013 vil blive lagt ind på Grundejerforeningen nr. 1 – Hostrup Teglgaards hjemmeside: www.hostrupteglgaard.dk
For ejendomme med flere ejere er der kun udsendt 1 indkaldelse og indkaldelsen bedes derfor meddelt de øvrige ejere.

Med venlig hilsen
Svend Vestergaard-Jensen
Konstitueret formand

a
PS. Med det formål at spare porto og forenkle arbejdet i forbindelse med udsendelsen af “Indkaldelse til generalforsamling” er denne foretaget pr. e-mail via 2 af de 3 grundejer-foreninger og pr. brev, når ingen e-mail er registreret. Alle der har fået indkaldelsen pr. brev bedes venligst sende deres e-mail adresse til formanden på: svj@saknet.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *