Fællesmøde om bl.a. sommerfest og kloakering

Referat af Fællesmøde mellem repræsentanter for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand den 12. maj 2014

Til stede: GF Hostrup Strand (3’eren): Martin Arberg, Jens Pedersen og Johannes Henriksen GF Hostrup Hovedgaard (2’eren): Kenn Andersen, Claus Bjerre, Margit Krogh og Finn Koldby Andersen GF Hostrup Teglgaard (1’eren): Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen, Søren Poulsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden: Sommerfest Kloakering Undergrundscontainere Sankthans Kystbeskyttelseslaget

Sommerfest: Dato: Lørdag den 12. juli 2014 kl. 18 Følgende er på plads/bestilt: Telt, borde med 115 stole, to grilltønder, fadølsanlæg (kontakt: Kenn) Vedr. fadølsanlæg: Vi stiller det op inde i teltet og tager på skift en tørn med serveringen. 20 kr. pr. glas. Toiletvogn (kontakt: Kenn) Musik: Claus Jensen, Lihme (kontakt: Kenn) Invitation (Ingrid, videresender til Kenn, Martin og Margit) Opstilling af telt (Kenn og Finn indkalder de fornødne hjælpere) Velkomst: Ingrid, evt. suppleret af Kenn vedr. praktiske formaninger PR: Alle tre bestyrelser opfordres til at gøre PR for festen via hjemmeside, mail, opslag etc. Festen er for alle i området. Lotteri: Ingrid sørger for gevinster, lodder Fællessange: Ingrid kontakter Claus Jensen

Kloakering: Licitationen for Etape II er netop afviklet. Vils Entreprenørforretning får opgaven. Arbejdet går i gang kort efter påske. Information undervejs i hver af de tre etaper: – Repræsentanter for de tre grundejerforeningers bestyrelse holder et orienterende møde med Skive Vand. – Onsdag den 16. april kl. 19 holder Skive Vand et borgermøde på Spøttrup Kro for alle berørte grundejere og repræsentanter for de tre bestyrelser. Ved Etape II er der berørte grundejere fra alle tre foreninger. – Når arbejdet går i gang bliver der holdt byggemøde hver 14. dag med Skive Vand og entreprenøren. Her kan repræsentanter for de tre grundejerforeninger deltage. Vi kan derefter frit informere vore medlemmer. 1’eren har gode erfaringer med at deltage i disse møder. Det sikrer information, og vi fik løst en række praktiske udfordringer undervejs. – Entreprenøren omdeler flyers i postkasserne, inden arbejdet går i gang på den enkelte vej. Med oplysning om kontaktpersoner, så eventuelle praktiske udfordringer kan løses.

I GF Hostrup Strand (3’eren) er der fortsat en del usikkerhed om kloakeringen og Etape III. Erfaringerne fra Etape I er dog langt overvejende positive. Arbejdet giver bøvl, larm og praktiske udfordringer, men både Skive Vand, muséets folk og Vils Entreprenør er meget fleksible og indstillet på samarbejde og på at få problemerne løst undervejs. De berørte grundejere bliver først kontaktet et halvt års tid, før arbejdet går i gang. Den første henvendelse drejer sig om placering af skelbrønd, men det er muligt inden da at orientere sig via blandt andet Skive Vands hjemmeside. Også hjemmesiden www.hostrupteglgaard.dk følger arbejder med kloakeringen ved Hostrup Strand. Cirka en måned før arbejdet går i gang, holder Skive Vand et borgermøde for de berørte grundejere. De enkelte grundejer har indflydelse på for eksempel placering af skelbrønd. Man skal blot kontakte Skive Vand.

Som grundejerforeninger er vi ikke som sådan involveret i kloakeringen. Den er en sag mellem Skive Vand og den enkelte grundejer; men som bestyrelser vil vi efter bedste evne medvirke til et godt samarbejde omkring projektet. Blandt andet gennem information til vore medlemmer.

Undergrundcontainere: Renovationsselskabet 4S har besluttet, at der skal etableres undergrundscontainere i alle sommerhusområder. Så husholdningsaffaldet ikke længere bliver hentet ved det enkelte sommerhus men på centralt placerede affaldsstationer. Den enkelte grundejer skal selv sortere sit affald (hudholdningsaffald, flasker, papir etc.) og transportere til affaldsstationerne. Der bliver en stations for hver 50 sommerhuse.

Sidste år blev den første station etableret ved Vile Vestermark. Ifølge 4S til uddelt tilfredshed hos både renovationsselskab og brugere. I år bliver der etableret stationer på Fur.

Det er endnu ikke afgjort, hvem der så står for tur. Hostrup Strand (3’eren) vil gerne have containerstationerne etableret i forbindelse med kloakeringen. Blandt andet for at renovationsbilen ikke skal belaste de nyanlagte veje efter kloakeringen.

Vi har tidligere fået oplyst, at undergrundscontainerne ved Hostrup Strand er ét samlet projekt.

Beslutning: Vi henvender os til 4S for at gøre opmærksom på, at vi er interesseret i at ”komme op i bunken”.

Apropos affald: Jens P. forslår, at de tre grundejerforeninger går sammen om at leje to store containere til indsamling af affald i påskedagene, hvor affaldet har det med at hobe sig op ved de to containerpladser. Fordi mange rydder op og dumper storskrald dér i stedet for at køre det til Kåstrup. Det var der imidlertid ikke opbakning til bordet rundt. Grundejerne skal selv skaffe sig af med storskrald. Enten ved at køre det til Kåstrup eller ved at benytte sig af storskraldsordningen. Jens Frede vil dog kontakte 4S for at høre, om vi måske kan nå at få en container mere til husholdningsaffald påsken over.

Sankthans: Hostrup Teglgaard (1’eren) holder traditionen tro sankthansfest ved ophalerpladsen den 23. juni. Bålet tændes kl. 21. Alle er velkomne. Hostrup Teglgaard giver en øl/vand.

Grundejere ved Hostrup Strand er velkomne til at smide grenaffald på bålet, men KUN i juni måned.

Kystsikringslaget: Ved generalforsamlingen i Kystbeskyttelseslaget er der denne gang to ledige poster. Karl Jensen, der er valgt på tværs af de tre grundejerforeninger, ønsker ikke genvalg, og der er en plads ledig som stedfortræder for 1’erens repræsentant, Ingrid, der er trådt ind i bestyrelsen efter Niels Jørgen Hyldgaard. Svend Vestergaard fungerer som formand og er i gang med sonderinger omkring den ledige post efter Karl Jensen. 1’eren kommer med en indstilling til valg af ny stedfortræder. Svend Vestergaard er indstillet på at tage et år som formand for at lette overgangen efter, at bestyrelsen har været ramt af sygdom og dødsfald.

Ref./Ingrid 14. april 2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *