Rabatterne lader vente på sig

12. marts 2014: Det er endnu uvist, hvornår Vils Entreprenørforretning er klar til at ”aflevere” Etape 1 af kloakeringen ved Hostrup Strand. Det afhænger af vejr og vind, og dermed kan Skive Vand heller ikke sætte en dato for, hvornår sommerhusejerne må begynde at slutte deres huse til kloakledningen.
Først skal der foreligge en afleveringsdato, så skal der holdes et afsluttende vejmøde, og så kommer klarmeldingen fra Skive Vand, forklarer ingeniør ved Skive Vand, Erik Hansen:
– Entreprenøren mangler blandt andet stadig at ordne rabatter og rette veje til. Det forventer vi kan ske sidst i marts, hvis vejret holder, fortæller han.
Ved det afsluttende vejmøde deltager blandt andre repræsentanter for Skive Vand, for entreprenøren og for grundejerforeningen.
Når entreprenøren har afleveret det færdige arbejde, sender Skive Vand et brev ud til hver enkelt grundejer med en tilladelse til tilslutning. Fristen for tilslutning bliver ifølge Erik Hansen på tre måneder. Dermed skal betalingen for tilslutningen også falde.

REGNVAND I KLOAKKER

Skive Vand gør i øvrigt opmærksom på, at der løber regnvand til kloaksystemet. Det er et problem:
– Det er kun i forbindelse med regnvejr, siger Erik Hansen.
– Det er derfor vigtigt, at ingen leder regnvand til eller slutter sig på, inden vi melder kloakken klar. Skulle nogle ved en fejl have sluttet sig til eller have kendskab til, hvor vandet kommer fra, hører vi gerne fra vedkommende.

TÆT PÅ ET UDKAST TIL ETAPE 2

Når det gælder anden etape af kloakeringen ved Hostrup Strand – hvor det i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard gælder Klokkelyngen, Hedelyngen, Revlingebakken og vore medlemmer på Havevej – skrider planlægningen fremad:
– Vi er tæt på at have et udkast klar, lyder det fra Erik Hansen.
Dermed nærmer licitationen på arbejdet sig.
I løbet af april regner Skive Vand med at indkalde alle de berørte grundejere til et borgermøde for at orientere om det forestående arbejde.

test