Kystsikringen trak tænderne ud på Bodil

Kystbeskyttelseslaget nåede netop at få gravet mængder af ophobet sand væk bag bølgebryderne, før stormen kom. Det betød, at bølgebryderne virkede effektivt, da Bodil rasede. Foto: Peter Jessen

Kystbeskyttelseslaget nåede netop at få gravet mængder af ophobet sand væk bag bølgebryderne, før stormen kom. Det betød, at bølgebryderne virkede effektivt, da Bodil rasede. Foto: Peter Jessen

24. december 2013: Stormen Bodil blev heldigvis ikke så dyrt et bekendtskab for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, som man kunne frygte. Stormen den 5. december og det efterfølgende højvande gnavede ganske vist i skråningerne langs med Kystvejen, men kystsikringen betød, at vi slap forholdsvis billigt fra stormen.

Det fortæller Svend Blæsbjerg, der sidder i Kystbeskyttelseslagets bestyrelse. Sammen med entreprenør Brian Pedersen har han besigtiget skaderne.

Det var samme Brian Pedersen og hans firma, der i november stod for en større oprydning på stranden. Blandt andet ved at grave høfderne fri for sand og flytte en del af det sand og grus, der havde hobet sig op på stranden. Oprydningen kostede kystbeskyttelseslaget 145.000 kr.

– Vandet har gnavet af skråningen og igen flyttet store mængder sand og sten. Det er selvfølgelig ærgerligt, når vi lige havde fået ryddet op; men hvis ikke det var blevet gjort, ville vandet have taget af vejen, mener Svend Blæsbjerg.

Især havde det en effekt, at stenhøfderne nåede at blive gravet fri:

– Når sandet hober sig op bag høfderne, løber vandet så at sige bare hen over høfder og strand ind mod skråningen. Når vandet kommer ind over høfderne, skal det falde ned bag ved stenene og på den måde miste fart og kraft, forklarer Svend Blæsbjerg.

Oprydningen efter Bodil kommer til at koste rundt regnet 60.000 kr. En del sand og sten skal flyttes igen, og tre-fire huller i skråningen langs Kystvejen skal udbedres. Arbejder vil blive udført i det nye år.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *