Tvist mellem Grundejerforening og Skive Vand om brønddæksler

Det er den forkerte type brønddæksler, der bliver lagt i sommerhusvejene (det midterste billede). De er beregnet til flisebelægninger og ikke til grusveje, der skal skrabes. Nederst den rigtige type dæksler, som kan ses i Livbjerggaard-sommerhusområdet ved Hanbjerg. (Foto: Jens Frede Nielsen)

Det er den forkerte type brønddæksler, der bliver lagt i sommerhusvejene (det midterste billede). De er beregnet til flisebelægninger og ikke til grusveje, der skal skrabes. Nederst den rigtige type dæksler, som kan ses i Livbjerggård-sommerhusområdet ved Handbjerg. (Foto: Jens Frede Nielsen)

12. november 2013: Der er kommet en kurre på tråden mellem Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard og Skive Vand – eller nærmere 40 brønddæksler.

Arbejdet med kloakeringen af første del af sommerhusområdet ved Hostrup Strand skrider godt og planmæssigt frem, men grundejerforeningen er utilfreds med de brøndtoppe, der bliver brugt på vejene.

Der er tale om cirka 40 brønde med jerntop, som kommer til at ligge i terræn / i kørehøjde på vejene. Grundejerforeningens vejansvarlige, Jens Frede Nielsen, forudser, at det vil give problemer, når vejene fremover skal skrabes.

Derfor tog han sagen op på byggemødet den 6. november. Umiddelbart var der ikke den store forståelse for problemet fra Skive Vands side. Selskabet mener, at det er grundejerforeningens ansvar, hvis der sker skade på brøndtoppene i forbindelse med det fremtidige vejarbejde.

Jens Frede Nielsen foreslog på mødet, at der bliver lagt ti centimeter grus over alle dæksler, og at der bliver sat en afmærkning i siden af vejen. Skive Vand har ikke erfaringer på området, så ingeniør Erik Hansen lovede at undersøge, hvad man gør andre steder.

Det fik Jens Frede Nielsen til at kontakte Claus Bjerre fra Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard. Claus var i sin tid med ved kloakeringen af sommerhusområdet Livbjerggård ved Handbjerg. De to tog derfor på ekskursion over på den anden side af fjorden, hvor de kunne konstatere, at der er brugt en anden slags brøndtoppe. De toppe, Skive Vand vil bruge ved Hostrup, er beregnet til fliser. De toppe, der er brugt ved Livbjerggård, er mere hensigtsmæssige, når der skal skrabes veje.

Det gav Jens Frede ”skyts” til næste byggemøde, den 20 november, hvor Claus Bjerre har lovet at deltage.

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *