Bestyrelsesmøder i Kystbeskyttelseslaget

Referat af konstituerende møde i bestyrelsen for
Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand lørdag den 22. juni 2013

Til stede:
Niels Jørgen Hyldgaard, repræsentant for Hostrup Teglgaard
Svend Vestergaard Jensen, repræsentant for Hostrup Hovedgaard
Svend Blæsbjerg, repræsentant for Hostrup Strand
Karl Jensen, valgt på tværs af de tre grundejerforeninger

Afbud fra: Anders Bøge, repræsentant for Skive Kommune

Desuden deltog:
Jens Chr. Olsen, afgående formand
Ingrid M. Schmidt, gæstesekretær

Som næstformand i den gamle bestyrelse havde Niels Jørgen Hyldgaard indkaldt til mødet, og han bød velkommen. Især til det nye medlem af bestyrelsen: Svend Vestergaard Jensen.

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Opgavefordeling
  3. Strategi
  4. Generalforsamling, dato
  5. Næste møde

Konstituering:
Bestyrelsen pegede énstemmigt på Niels Jørgen Hyldgaard som formand og Svend Vestergaard Jensen som næstformand.

Opgavefordeling:
– Karl Jensen: ”Opsynsmand”. Holder som fastboende øje med anlægget, særligt efter storme og højvande, og ”slår alarm”, når der sker skader.
– Svend Vestergaard Jensen: Økonomi og administration. Herunder momsregnskab og betaling af regninger.
– Svend Blæsbjerg: Kontakt til myndigheder, herunder Kystdirektoratet
– Niels Jørgen Hyldgaard i samarbejde med Ingrid M. Schmidt: Sørger for information til hjemmeside m.m.

Jens Chr. Olesen er behjælpelig i overgangsfasen: Afslutter de igangværende ”forretninger”, overleverer diverse arkivmapper til Niels Jørgen Hyldgaard, sender oversigt over kontaktpersoner til alle i bestyrelsen etc.
Niels Jørgen Hyldgaard tager kontakt til Jyske Sparekasse for overdragelse vedrørende fuldmagter i forhold til lagets bankkonto. Formand og kasserer skal have fuldmagt.
Én af de arbejdskrævende opgaver er udsendelse af indkaldelse til generalforsamling. Laget får via Skive kommune en opdateret medlemsliste først på året + labels med adresser. Bestyrelsen mødes, når materialet skal sendes ud, og hjælper hinanden med at gøre kuverterne klar.

Blandt de aktuelle ”sager” er den jord, der bliver til overs i forbindelse med kloakeringen ved Hostrup Strand. Det er aftalt med Skive Vand, Skive Kommune og lodsejer, at jorden deponeres på marken nord for Teglgaardvej. Hvis der er tilstrækkelig med ler i jorden, kan den bruges til opfyldning ved kystbeskyttelsesanlægget.

Strategi:
Bestyrelsen er enig om, at hovedformålet med kystbeskyttelseslaget er at bevare Kystvejen. Bølgebryderne og de øvrige anlæg skal vedligeholdes for at sikre vejen. Både af hensyn til sommerhusejere og egnens turisme.

Bestyrelsen vil arbejde for, at man fremover kan hente sand i bunden af Venø Bugt frem for at skulle hente materialer til opfyldning langsvejs fra. Det er ”vores” sand, der lægger sig ud for slusen, men hidtil har myndighederne ikke villet give tilladelse til flytning af sandet. Kystdirektoratet har imidlertid ændret holdning, og der er tegn på det samme i Naturstyrelsen.

Svend Blæsbjerg luftede sin ”vision” for stranden langs anlægget: – Vi skal kunne gå på stranden. I dag ligger der så meget ral og så mange sten, at folk i stedet foretrækker at gå oppe på vejen. Så mit forslag er, at vi rydder op på stranden vest for bølgebryderne. Store sten kan fyldes i ”hullet” øst for bølgebryderne, andre kan bruges til at hindre parkering langs vejsiden.

Sidstnævnte affødte en snak om regulering af trafikken på Kystvejen. Der er en hastighedsbegrænsning på 30 km/t, men det ser mange bilister stort på. Hvad kan der gøres for at få hastigheden ned til de 30?

Dato for generalforsamling:
Generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af maj. Ligger bedst efter generalforsamlingerne i de tre grundejerforeninger. Derfor: Fredag den 30. maj kl. 19. Niels Jørgen Hyldgaard tager kontakt til Lem Samlingshus.

Næste møde:
Lørdag den 6. juli kl. 10.30. Mødested: Harevej 4, hos Svend Vestergaard Jensen.
Dagsorden: Besigtigelse kystbeskyttelsesanlægget og stranden.

Møder i øvrigt aftales efter behov.

Ref./ Ingrid
24. juni 2013

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *