Referat af vejsyn ved Hostrup Strand

Referat af vejsynet foretaget fredag 17. maj 2013 ved Hostrup Strand

Deltagelse fra:
Skive Vand
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Vils Entreprenørforretning 

Repræsenteret ved:
Lene Nørhave, Skive Vand
Orla Sidelmann og Jens Frede Nielsen, Hostrup Teglgård grundejerforening, suppleret med entreprenør Henning Pedersen.
Martin Andersen og Søren Glintborg, Vils
Arne Madsen, Orbicon. 

Mødet blev afholdt for drøftelse/orientering om følgende:

1.     Entreprenør på kloakeringsentreprisen er Vils Entreprenørforretning.
SGL orienterede om forventet tidsplan med start ved Havtjørnevej/Blåbærvej, og udføre Blåbærvej-Brombærvej-Multebærvej og Hybenvej i første “etape”.
Et andet sjak vil sideløbende fortsætte mod nord i Havtjørnevej.
Inden kloakarbejdet går i gang skal der laves interimsvej fra den nye udstykning på Ibsensvej. LERN kontakter lodsejer Arne Bisgaard for afklaring af skel og vejforholdene på Ibsensvej samt trace for fremtidig sti til Havtjørnevej.
Vils påregner at etablere skur og depotplads på arealet umiddelbart vest for Blåbærvejs udmunding i Havtjørnevej.
På hjørnet hvor der skal placeres en pumpestation kan der ryddes beplantning.

2.     Gennemgang af veje.
Der blev foretaget en besigtelse af Havtjørnvej, Brombærvej, Blåbærvej, Hybenvej og det nyetablerede vejanlæg ved Ibsensvej. Generelt er vejene i god stand.
Forud for anlægsarbejdet vil AMAD foretage fotografering af de enkelte veje.
Da der flere steder er en træer der rækker ud over vejarealet, er det nødvendigt at foretage beskæring af disse før anlægsarbejdet. Grundejerforeningen vil orientere medlemmerne om, at dette skal udføres snarest af lodsejerne, alternativ vil det blive udført af entreprenøren efter nærmere aftale med JFN for grundejernes regning.
Der etableres omkørsel for de to nordlige stikveje på Havtjørnevej via Ibsensvej.

3.     Orientering af grundejerne:
Skive Vand sender information til alle grundejerne. Derudover vil der via Skive Vand blive sendt orientering til brug på grundejerforenings hjemmeside.
Entreprenøren har fået udleveret liste med alle grundejere og skal sikre, at disse er informeret inden der foretages arbejde på grunden.

4.     Byggemøder.
Der vil blive holdt byggemøde hver anden uge, og grundejerforeningen vil blive inviteret med efter behov eller efter ønske fra grundejerforeningen.

Referatet udført af: Arne MadsenSenioringeniørForsynings & Anlægsteknik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *