De gode argumenter vandt

Rørbroen på Kystvejen er nedslidt og skal skiftes. (Foto: Peter Jessen)

Rørbroen på Kystvejen er nedslidt og skal skiftes. (Foto: Peter Jessen)

12. maj 2013: Skive Kommune har bøjet sig for de gode argumenter, når det gælder regningen for en kommende udskiftning af rørbroen under Kystvejen.  Skive Kommune vil herefter påtage sig hele udgiften til projektet.
Rørbroen skal sikre Febækkens frie udløb i fjorden, men røret er nedslidt og ligger også for lavt. Derfor skal det fornys.
Forventet pris for arbejdet: 66.250 kroner, som Skive Kommune ønskede betalt af lodsejerne.
Som ejer af området ved selve udløbet skulle kommunen selv betale halvdelen – resten, 33.125 kroner, skulle betales af Marie og Ole Andersen, Havtjørnevej, som ejere af området langs Febækken ned til rørbroen.
Det fandt Marie og Ole Andersen og bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard urimeligt, og på flere forhandlinger med Skive Kommune fremførte vi en række argumenter for, at udgiften ikke kunne pålægges en enkelt privat lodsejer.
Fra vores side gjorde vi først og fremmest opmærksom på, at der er hævdvunden ret på, at kommunen – hvilket primært vil sige den gamle Spøttrup Kommune – altid har stået for og betalt for vedligeholdelsen af Kystvejen, herunder rørbroen, som formentlig også i sin tid blev anlagt af sognet/kommunen. Desuden argumenterede vi med den offentlige færdsel på vejen.
Og de gode argumenter blev hørt. Efter to møder med kommunen om sagen har Skive Kommune meddelt, at den påtager sig hele udgiften til renovering af rørbroen.
Bestyrelsen for grundejerforeningen holdt lørdag den 11. maj et møde og noterede her afgørelsen med tilfredshed.
Også Marie og Ole Andersen udtrykker glæde over afgørelsen og over opbakningen fra grundejerforeningen.

Jens Frede klarer klappen

Som en del af udskiftningen af rørbroen under Kystvejen vil der blive monteret en klap, som skal slåes for røret, når vandet i fjorden ind imellem står så højt, at vand fra fjorden vil strømme ind og oversvømme engarealet omkring Febækken. Når vandet igen falder, skal klappen hæves igen, så Febækken kan løbe ud i fjorden.
Skive Kommune har spurgt, om grundejerforeningen vil være behjælpelig med at finde en frivillig til denne opgave, og bestyrelsens opsynsmand for fællesområderne, Jens Frede Nielsen, har meldt sig klar til at lade klappen gå i – og op – når det er nødvendigt.

Nu mangler vi rørbroen på Havtjørnevej

Efter løsningen af udgiftsspørgsmålet vedrørende udskiftning af rørbroen på Kystvejen står det stadig tilbage at finde en løsning omkring af rørbroen i svinget på Havtjørnevej.
Området ejes af grundejerforeningen, og Skive Kommune vil pålægge foreningen langt størstedelen af udgiften til en udskiftning af broen. Udgiften står til 43.750 kroner. Heraf vil kommunen betale 3750 kroner, fordi den ønsker lagt et større rør end dét, som ligger der i dag.
Kommunen vil nu udarbejde et projektforslag for arbejdet. Når det er sket, bliver forslaget sendt til høring, og her vil bestyrelsen for grundejerforeningen fortsat argumentere for, at kommunen skal betale en større del af udgiften.

Skive Kommune mener, Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard skal betale næsten hele regningen for en fornyelse af rørbroen på Havtjørnevej.

Skive Kommune mener, Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard skal betale næsten hele regningen for en fornyelse af rørbroen på Havtjørnevej.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *