Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

– Indkaldelse til generalforsamling 31. maj 2013
– Skriftlig beretning for 2012
– Årsregnskab 2012 og budget 2013

 

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
fredag den 31. maj 2013 kl. 19.00 i Lem Samlingshus

Inden generalforsamling vil kystteknisk chef Per Sørensen fra Kystdirektoratet orientere generelt om kystsikring.

Herefter er dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning.
3. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år.
4. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder.
På valg er Jens Chr. Olesen fra Hostrup Hovedgård (modtager ikke genvalg) og stedfortræderen Svend Vestergaard Jensen
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen indgives til formanden inden den 17. maj 2013.

Årsberetning og årsregnskab 2012 vil blive lagt ind på Grundejerforeningen nr. 1 – Hostrup Teglgaards hjemmeside: www.hostrupteglgaard.dk

For ejendomme med flere ejere er der kun udsendt 1 indkaldelse, og indkaldelsen bedes derfor meddelt de øvrige ejere.

Med venlig hilsen
Jens Chr. Olesen
formand

Årsberetning for 2012 ved generalforsamlingen den 31.maj 2013 i Lem Samlingshus:

Bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget inspicerer skaderne ved Hostrup Strand efter stormene i vinteren 2011-2012. (Foto: Peter Jessen)

Bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget inspicerer skaderne ved Hostrup Strand efter stormene i vinteren 2011-2012. (Foto: Peter Jessen)

Årsberetningen for 2012 er primært en redegørelse for aktiviteter i 2012 i Kystsikringslaget regi.

Præsentation af bestyrelsen:

Karl Jensen, valgt på tværs af foreningerne

Niels Jørgen Hyldgaard, Hostrup Teglgaard – næstformand i Kystbeskyttelseslaget

Svend Blæsbjerg, Hostrup Strand

Anders Bøge, Skive Kommune.

Jens Chr. Olesen, Hostrup Hovedgaard – formand for Kystbeskyttelseslaget

Ramt af flere storme:

Den 27. november, den 9. december 2011 og igen den 3. og 4. januar 2012 blev vi ramt af kraftige storme, som beskadigede vores kystsikring og borteroderede store mængder materialer.

Der blev skønsmæssigt borteroderet min. 3000-4000 kubikmeter materialer, som medførte at kysten blev rykket tilbage, hvorved uønskede materialer (asfaltstykker, beton, trærester m.m.) fra tidligere kom frem til syne og ikke ligefrem var med til at forskønne stranden. Herudover havde en del af noritstenene på skråninger også flyttet sig.

På baggrund af aftalte overslagspriser med Vestsalling Smedie, Stald & Markservice blev det omfattende reparationsarbejdet igangsat i marts/april 2012.

Den ødelagte fibertex og de uønskede materialer blev opsamlet og bortskaffet.

Der blev tilført ca. 4300 kubikmeter materialer til retablering af de ødelagte kystbeskyttelsesskråninger.

Noritstenene ved skråninger blev genplaceret..

Det omfattende anlægsarbejde, som kostede ca. 257.000 excl. moms, var i store træk færdig inden juli 2012.

Vedtægter:

Skive kommune har i april 2013 meddelt, at de reviderede vedtægter er blevet tinglyst.

Klimaændringer:

Vi har heldigvis siden stormene i starten af 2012 været forskånet for de store ødelæggelser, men vi bør fortsat være opmærksom på konsekvenser af klimaændringer på de danske kyster og dermed også på indre farvande, som helt sikkert vil medføre stormflodsbølger med forøget erosion på kysterne og en reduceret sikkerhed mod skrænterosion.

Tak:

Til sidst vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen og Skive Kommune for et godt samarbejde i 2012 og en tak til Ingrid Margarethe Schmidt for arbejdet med hjemmesiden.

Jens Chr. Olesen
Form. for Kystbeskyttelseslaget
Kærmindevej 11, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf. 97 57 45 89
E-mail:jcb@olesen.mail.dk

 

Årsregnskab for kystbeskyttelseslaget 2012 og budget for 2013

Se det reviderede regnskab her

Økonomi 2012-13

Reparationerne på kysten efter stormene i vinteren 2011-12 har sat præg på regnskabet for kystbeskyttelseslaget. 2012 endte med et underskud på godt 114.000 kroner. (Foto: Peter Jessen)

Reparationerne på kysten efter stormene i vinteren 2011-12 har sat præg på regnskabet for kystbeskyttelseslaget. 2012 endte med et underskud på godt 114.000 kroner. (Foto: Peter Jessen)

kyst 3

Stormene i vinteren 2011-2012 åd sig ind i skråningen langs stranden, ødelagde fiberdug og blotlagde gammelt fyld i form af bl.a. asfaltstykker. Alt blev samlet sammen og skaffet af vejen. (Foto: Peter Jessen)

Stormene i vinteren 2011-2012 åd sig ind i skråningen langs stranden, ødelagde fiberdug og blotlagde gammelt fyld i form af bl.a. asfaltstykker. Alt blev samlet sammen og skaffet af vejen. (Foto: Peter Jessen)

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *