Regning på vej til lodsejerne

Røret under Havtjørnevej er ved at være tæret op og skal skiftes ud, mener Skive Kommune, som vil sende regningen for arbejdet videre til ejeren af jorden omkring stedet - Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. (Foto: Peter Jessen)

Røret under Havtjørnevej er ved at være tæret op og skal skiftes ud, mener Skive Kommune, som vil sende regningen for arbejdet videre til ejeren af jorden omkring stedet – Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. (Foto: Peter Jessen)

6. marts 2013: Skive Kommune vil regulere Febækken, så der bliver et bedre afløb af vand ud i fjorden. I den forbindelse skal de to rørbroer under henholdsvis Kystvejen og Havtjørnevej udskiftes. De er slidt ned, og en væsentlig del af den regning ender hos lodsejerne – hvilket vil sige grundejerforeningen og Marie og Ole Andersen. Grundejerforeningen ejer nemlig jorden omkring overkørslen på Havtjørnevej, og Skive Kommune og Marie og Ole Andersen er lodsejerne omkring rørbroen på Kystvejen.

Skive Kommune er vandløbsmyndighed og står derfor for vedligeholdelsen af Febækken, men ifølge et vandløbsregulativ fra 1972 påhviler forpligtelsen til at vedligeholde “broer, overkørsler, stemmeværker og øvrige bygværker de respektive ejere”. Altså lodsejerne.

Det kom som noget af en overraskelse, at der havner en regning hos os.

Repræsentanter for grundejerforeningen var til møde med Teknisk Forvaltning om sagen 19. marts. Skive Kommune havde forud for mødet indhentet to tilbud på arbejdet, og ud fra dem kommer regningen til grundejerforeningen til at ligge på omkring 40.000 kr.

Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt var mødt som repræsentanter for grundejerforeningen. Lodsejerne på Kystvejen fik også forelagt to tilbud på arbejdet dér, og vi har nu alle taget materialet med hjem til nærmere gennemgang. Vi har lovet at give kommunen en tilbagemelding omkring den 10. april.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *