Ni undergrundscontainere til Hostrup Strand

Sådan kan de kommende affaldsstationer ved Hostrup Strand komme til at tage sig ud - med underjordiske beholdere for både husholdningsaffald, glas, pap og aviser m.m. Affaldsstationen her kan ses på Vestervænget i Skive. (Foto: Peter Jessen)

Sådan kan de kommende affaldsstationer ved Hostrup Strand komme til at tage sig ud – med underjordiske beholdere for både husholdningsaffald, glas, pap og aviser m.m. Affaldsstationen her kan ses på Vestervænget i Skive. (Foto: Peter Jessen)

26. februar 2013: Der er nye tider på vej for husholdningsaffaldet ved Hostrup Strand. Det skal ned i undergrunden!

Skive Kommune har nemlig for nylig besluttet at etablere undergrundscontainere og miljøstationer i kommunens sommerhusområder. Opgaven er sendt i licitation, og Hostrup Strand står først for på grund af den forestående kloakering af området.

På beholderen til husholdningsaffald er der en "vippeskuffe", hvor posen med affald lægges.

På beholderen til husholdningsaffald er der en “vippeskuffe”, hvor posen med affald lægges.

Irene Johansen fra Skive Renovation 4-S fortæller, at repræsentanter for sommerhusområdernes grundejerforeninger snart vil blive indkaldt til et orienteringsmøde, så placeringen af undergrundscontainere og miljøstationer kan ske i samarbejde med den enkelte grundejerforening.

I dag henter renovationsbilerne affaldet ude ved de enkelte sommerhuse. Med en undergrundscontainer skal den enkelte husejere selv bringe sine affaldsposer ned til affaldscontaineren. Én undergrundscontainer kan tage affald fra 50 sommerhuse.

Det vil sige, at der i alt ved Hostrup Strand skal placeres 9 undergrundscontainere. Dertil kommer nogle miljøstationer, hvor man også kan aflevere papir, pap, glas, metaldåser, plastikflasker og batterier.

Sådan ser åbningen ud på flaske/glas-beholderen.

Sådan ser åbningen ud på flaske/glas-beholderen.

4 S peger på en lang række fordele ved de kommende undergrundscontainere og miljøstationer: Mindre belastning og dermed mindre slid af vejene, mindre støj fra store biler, færre krav til beskæring af træer og buske, færre udgifter til renovation, bedre sorteringsmuligheder, færre lugtgener, ingen problemer med skadedyr og bedre arbejdsforhold for renovationsarbejderne.

Men vi skal altså selv af sted med affaldet!

Hvis du kommer til Skive og har lyst til at se det nye system, så kør ad Vestervænget. Her er det nye system ved at blive indført.

Opgaven er sendt i licitation, og 4 S regner med, at den side af sagen bliver afklaret i marts.

De nye undergrundscontainere når ikke at blive klar, inden kloakeringen går i gang ved Hostrup Strand, så i første omgange bliver der stillet ”gammeldags” containere op til affaldet. Renovationsbilerne kan ikke køre som normalt, mens arbejdet står på.

I avispapirbeholderen dumpes aviserne gennem en "brevsprække".

I avispapirbeholderen dumpes aviserne gennem en “brevsprække”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *