Kloakering er en beskidt affære

9. februar 2013: Vi skal ikke lave et skønbillede af det her: Det vil støje. Det bliver beskidt og besværligt! Ingeniør Erik Hansen fra Skive Vand siger tingene rent ud, når talen falder på den forestående kloakering ved Hostrup Strand.

Torsdag den 7. februar holdt bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard bestyrelsesmøde, og her deltog Erik Hansen for at gøre rede for projektet og svare på spørgsmål.

Han bredte store kort ud på bordet, og forklarede, hvordan arbejdet kommer til at foregå.

I første omgang gælder det: Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej, Slåenvej, Blåbærvej, Brombærvej, Multebærvej og Hybenvej.

Det bliver op til den valgte entreprenør at tilrettelægge arbejdet i deltaljer; men ifølge Erik Hansen vil fire hold arbejdere tage fat: To hold kommer til at arbejde inde i området på samme tid og to uden for med etableringen af spildevandsledningen fra Hostrup til Lem.

Når først de store maskiner er kørt ind i området, kommer de til at sætte deres præg på omgivelserne.

Som formand Niels Jørgen Hyldgaard siger: – Det bliver en anderledes sæson ved Hostrup Strand i år!

For undtagen i selve højsæsonen vil arbejdet være i gang to steder, og i perioder vil vejene være lukket for kørende færdsel.

Kloakken skal nogle steder graves ned i tre-fire meter dybde og med et hul så stort, vil bilkørsel hverken være forsvarligt for de, der befinder sig nede i udgravningen eller for bilisterne, understreger Erik Hansen.

Bøjet over kortene har vi aftalt, at arbejdet så vidt muligt kommer til at foregå to etaper, så det hele tiden vil være muligt at køre ind i dele af området. Når der således bliver arbejdet på første del af Havtjørnevej, på Tyttebærvej og Enebærvej, kan man køre ind via Kystvejen og den lille tværvej.

Men det kan ikke undgås, at Havtjørnevej bliver delvist lukket, og at vi i perioder ikke kan komme op ad de enkelte veje, men må parkere bilen nede ved for eksempel fællesarealet og gå op. Alle vore veje er jo blinde, så når maskinerne kører ind på for eksempel Blåbærvej, vil både den, Brombærvej, Multebærvej og Hybenvej i perioder være lukket for kørende færdsel.

Når entreprenøren er valgt, bliver der lavet en overordnet plan for arbejdet, men detaljerne, altså meter for meter på de enkelte veje, vil først fremgå undervejs.  Når arbejdet går i gang, bliver der holdt byggemøde hver 14. dag. Først dér kan vi få at vide, hvor arbejdet helt præcist foregår de næste fjorten dage.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *