En strandrensning for en badebro

21. februar 2013: Badebroen ved ophalerpladsen er reddet. Til gengæld får Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard – og det vil sige alle vi sommerhusejere – en ekstra arbejdsopgave i år:  Vi skal hjælpe med at holde stranden ren!

øldåser affald hostrupVed at alle grundejerforeninger og andre “værter” for kommunale badebroer påtager sig denne opgave, sparer Skive Kommune 150.000 kroner i 2013.

Det var den ene af to løsninger, som Skive Kommune fremlagde på et møde onsdag den 20. februar for repræsentanter for de 12 badebroer, som kommunen driver sammen med grundejerforeninger, borgerforeninger og andre. For Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard deltog Ingrid M. Schmidt.

Forhistorien er den, at byrådet har pålagt Teknisk Udvalg at spare halvdelen af 2013-budgettet for driften af de tolv badebroer. Fra 600.000 kroner til 300.000 kr.

Som omtalt på Hostrup Strand Nyt blev det sparekrav imidlertid mødt med hård kritik på et møde tidligere på måneden. Hverken badebroernes bagland eller kommunens turistforeninger kunne se logikken i, at kommunen på den ene side ”sælger” sig på sin kystnære beliggenhed og den nemme adgang til Limfjorden og så på den anden side sparer på badebroerne. En besparelse i peanutklassen sammenlignet med kommunens milliardstore budget.

Med dén besked gik formanden for Teknisk Udvalg, Anders Bøge (SF), tilbage til sine byrådskolleger, og argumenterne overbeviste både borgmester Flemming Eskildsen (V) og repræsentanter for de andre partier i byrådet, så kravet blev trukket halvt i land. Forstået på den måde, at man finder 150.000 kroner i andre kasser. Besparelsen på de resterende 150.000 kr. står dog fast for i år.

Raden rundt blandt byrådets partier fik Anders Bøge desuden mundligt tilsagn om, at de 600.000 kroner er tilbage på budgettet for 2014.

På mødet medbragte kommunen også et andet forslag, som ville betyde nedlæggelse af nogle badebroer og for vores vedkommende en forhøjelse af det årlige bidrag fra foreningen til opsætning/nedtagning af badebroen på 10.000 kroner! Til i alt 20.000 kr.

Af de to mulige løsninger var der enighed om at foretrække strandrensningen. For der kun er tale om 2013, og det er en opgave, der er til at overse.

Hvordan opgaven i praksis skal løses ved Hostrup, skal bestyrelsen for grundejerforeningen nu se på i samarbejde med Park og Vej under Teknisk Forvaltning. Forårsrensningen af strandene vil foregå som normalt fra Skive Kommunes side, men hen over sommer og efterår skal vi være med til at rydde op og sørge for at give besked, hvis der driver store ting i land.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *