Forslag om havvindmøller i Venø Bugt

2. maj 2012: Fem-seks havvindmøller kan være på vej i Venø Bugt. I hvert tilfælde ligger der hos Energistyrelsen under Klima- og Miljøministeriet et konkret forslag til opsætning af en vindmøllepark i bugten.

Forslaget er aktuelt i forbindelse med det nyligt indgåede Energiforlig mellem Folketingets partier, undtagen Liberal Alliance. Partierne er blandet andet enige om, at halvdelen af al dansk elproduktion i 2020 skal komme fra vindmøller. Heraf 500 MW fra de såkaldt kystnære havvindmøller.

Dansk Vindenergi ApS vil opstille fire-fem havvindmøller i Venø Bugt. (Foto: Peter Jessen)

I Energistyrelsen bekræfter man over for Hostrup Strand Nyt, at der er en undersøgelse – en screening – i gang for at finde velegnede steder til opsætning af havvindmøller tæt ved de danske kyster. Som alternativ til de ofte udskældte vindmøller på land og til de langt dyrere vindmøller til havs.

I øjeblikket ligger der således 24 konkrete ansøgninger på Energistyrelsens bord til vurdering. Der er tale om forslag til placering af kystnære havvindmøller primært i de indre danske farvande, men i også i det nordvestlige Jylland.

Blandt de 24 er en ansøgning fra Dansk Vindenergi ApS v. Per Lauritsen fra Solbjerg. Han er involveret i en række vindmølleprojekter i Danmark.

I forbindelse med screeningen undersøger Energistyrelsen, hvor megen vind, der er på den foreslåede lokalitet, hvordan miljøforholdene er på stedet, og hvilke gener vindmøllerne kan give.

Nogle af de foreslåede placeringer kan altså allerede blive sorteret fra under screeningen. De egnede steder bliver derefter lagt frem i en offentlig høring i juni. Høringen varer otte uger. Her kan alle give deres med besyv med.

De 24 forslag til sammen vil give en produktion på 3000 MW mod de planlagte 500 MW. Alene det giver et fingerpeg om, at langt fra alle 24 projekter bliver til virkelighed.

Men der er god grund til at holde øje med, hvad der ”foregår” i Venø Bugt, og det er repræsentanter for de tre grundejerforeninger Hostrup Teglgaard, Hostrup Hovedgaard (“2’eren”) og Hostrup Strand (“3’eren”) enige om at gøre. Tidsfristerne gør, at der også bliver lejlighed til at drøfte sagen på de forestående generalforsamlinger i grundejerforeningerne.

Foreløbig afventer vi dog, at de konkrete projekter bliver sendt i høring, så vi kan se om forslaget fra Dansk Vindenergi overhovedet når gennem det første nåleøje, screeningen.

Hostrup Strand Nyt følger naturligvis sagens udvikling.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *