Resultatopgørelse 2011

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

Indtægter:
Driftsbidrag:                                                                        148.001
Omsætning i alt:                                                                 148.001

Omkostninger:

Vestsalling Smede:                                   44.139
Porto:                                                              2.288
Revision 2011:                                             1.500
Leje forsamlingshus:                                      600
Øvrige udgifter, adm. M.v.                           1.209              49.736
Resultat før renter:                                                                98.265

Renteindtægter:
Spar Salling:                                                                             2.255

Årets resultat:                                                100.520

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *