Fakta om kystsikringen

Kystsikringen består primært af fire bølgebrydere af store norske granitblokke plus en femte bølgebryder, som egentlig var et depot af reserveblokke. (Foto: Peter Jessen)

Arbejdet indledt:
Oktober 2004

Indvielse:
20. august 2005

Pris:
2.640.000 kroner plus moms (3.300.000 kroner incl. moms).

Finansiering:
386 grundejere fra tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand betalte tilsammen 75 procent af anlægssummen. Spøttrup Kommune betalte 25 procent svarende til 660.000 kroner plus moms.

Udgiftsfordeling på grundejerne:
Alle 386 grundejere betalte et grundbidrag på 4400 kroner plus moms. Nogle grundejere, hvis sommerhusgrunde er særligt truede af fjorden, betalte et forhøjet bidrag.

De 22 truede grunde blev opdelt i følgende kategorier:
Gruppe A: Særligt truede grunde. Ved en fortsat nedbrydning af kysten vurderedes disse grunde  at være direkte truet af fjorden. Ejerne af disse grunde betalte derfor hver et særbidrag på 22.000 kroner plus moms, fordi de havde en særlig interesse i at få en kystsikring.
Gruppe B: Truede grunde. Husene her er ikke direkte truet, men ved en fortsat nedbrydning af kysten, vil de blive udsat for lejlighedsvise oversvømmelser og ødelæggelse af grundene. Særbidrag: 8800 kroner + moms.
Gruppe C:  Delvist truede grunde, hvor man også måtte forvente lejlighedsvise oversvømmelser. Særbidrag: 4400 kroner plus moms.
Derudover betalte Grundejerforeningen Hostrup Hovedgård et bidrag på 26.400 kroner plus moms.

Arbejdet udførtes af:
Etableringen af kystsikringen: WG Entreprenør, Lemvig.
Sandfodring: Rohde Nielsen A/S.

Kystsikringsanlægget består af:
To gange to bølgebrydere, opbygget af granitblokke, placeret parallelt med stranden cirka 15 meter fra strandlinjen.
Et depot af ekstra blokke er udlagt som en slags femte bølgebryder.
Tilbagerykning af Kystvejen på en del af vejstrækningen.
Skråningerne langs stranden foret med fiberdug og pålagt et lag af granitsten.
Sandfodring med 10.000 kubikmeter havsand, pumpet ind og udlagt på kysten ude fra fjorden.
Granitblokke og –sten blev købt i Norge og sejlet til havnen i Struer. Herfra blev de i lastbiler kørt til Hostrup Strand. Til selve bølgebryderne blev anvendt 6000 ton
granitblokke.
Anlægget sikrer en kyststrækning på cirka 400 meter.