Høringssvar til spildevandsplan

Att. Skive Kommune
Torvegade 10
7800 SkiveHøringssvar vedr. Skive Kommunes forslag til “Spildevandsplan 2011 – 2021”.

Afsender: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Foreningen Hostrup Teglgaard repræsenterer 121 grundejere i den østlige del af sommerhusudstykningen ved Hostrup Strand, som ifølge Spildevandsplanen er blandt de første sommerhusområder, der skal kloakeres.

Det vækker ikke udelt begejstring blandt vore medlemmer. Nogle har svært ved at se begrundelsen for, at de skal pålignes så stor en udgift fra kommunens side.
Men som bestyrelse har vi besluttet ikke at klage, da Skive Kommune har til hensigt at kloakere alle sommerhusområder, og vi må derfor erkende, at Hostrup står for tur før eller senere.

Vi skal derfor fra bestyrelsens side opfordre Skive Kommune/Skive Vand til at indgå i en positiv dialog med foreningen, så vi sikrer den bedst mulige information og service til vore medlemmer i forbindelse med en kloakering af området.
Vi henstiller til Skive Kommune/Skive Vand, at arbejdet ikke går i gang i højsæsonen, og det er vigtigt, at arbejdet/tidsplanen bliver koordineret med bestyrelsen.

Dels fordi vi vil bede repræsentanter for Skive Kommune/Skive Vand om – i god tid, før arbejdet går i gang – at deltage i et orienterende møde for vore medlemmer. Eventuelt i samarbejde med vore nabogrundejerforeninger ved Hostrup Strand. Dels, fordi vi som forening vil tage kontakt til pengeinstitutter og entreprenører med henblik på at indhente tilbud på henholdsvis finansiering og tilslutning.

Med hensyn til den økonomiske side af sagen vil vi desuden foreslå, at grundejerne får mulighed for at afdrage kloakbidraget i rater over ejendomsskattebilletten.
Endelig vil vi også gøre opmærksom på vigtigheden af, at vejene/området bliver efterladt i samme gode stand som forud for et kloakeringsarbejde.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
På bestyrelsens vegne
Ingrid M. Schmidt
Herning den 1. marts 2012

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *