DEBAT: Hvorfor skal vi være først?

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har modtaget dette indlæg i kloaksagen:

Skive Kommunes spildevandsplan for 2012-2021 er i øjeblikket til høring. Planen har overraskende også et afsnit for vores grundejerforening, og endnu mere overaskende er det, at I som bestyrelse for grundejerforeningen ikke har gjort indsigelse mod planens argumenter for, at Hostrup skal kloakeres først af alle sommerhusområder.

Der er ingen tvivl om, at samtlige sommerhusområder i kommunen skal kloakeres før eller siden, men kun 5 områder er med i plan 2012-2021. D.v.s. kommunens øvrige sommerhusområder kommer senere end 2021.

Argumentet med små parceller holder ikke. Øster- og Vester Hærrup-området har nogle af kommunens største sommerhusgrunde. Jordbunden er meget leret – hvilket sikrer en meget langsom nedsivning.

Derfor er det ikke disse 2 argumenter, som kan begrunde kommunens fremrykning af kloakeringsplanen i området. Hostrup Hovedgård skal kloakeres, men det vedrører da ikke sommerhusområdet. Sammenkædning af disse planer er ikke et sagligt økonomisk og miljømæssigt argument.

Jeg tror begrundelsen skal ses i lyset af kommunens tvivlsomme udstykningsplan for det nye sommerhusområde nord for det eksisterende sommerhusområde og øst for Febækken. Kommunen har måske internt erkendt, at de godkendte grundstørrelser er for små. Nu benytter man så muligheden for at “tvære” kloakeringsudgiften af på områdets øvrige sommerhusejere.

Derfor mener jeg, grundejerforeningen bør gøre opmærksom på, at fremlagte argumenter ikke godtgør kommunens prioritering af kloakeringsrækkefølgen for sommerhusområderne.

Jeg er godt klar over grundejerforeningens høringssvar, dateret 1. marts til Skive Kommune, men der er da inden for tidsfristen mulighed for at fremsende et nyt svar.

Hilsen
Søren Poulsen
Brombærvej 9
Hostrup

Svar: Bestyrelsen har, som det nævnes i Søren Poulsens indlæg, formuleret et høringssvar til Skive Kommune i spørgsmålet om spildevandsplanforslaget (se svart andetsteds på siden) – men af hensyn til medlemmernes mulighed for at tilkendegive meninger om planen bliver foreningens høringssvar først sendt til kommunen umiddelbart før fristens udløb.

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *