Ingen protest mod spildevandsplan

14. februar 2012: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har på sit seneste møde besluttet at indsende et høringssvar i forbindelse med, at Skive Kommune er i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan. Men der bliver ikke tale om nogen klage eller indsigelse, kun nogle ønsker/præciseringer i forhold til arbejdet.

Vi er nemlig i bestyrelsen enige om, at vi som Grundejerforening ikke får noget ud af at gøre indsigelse mod den nye Spildevandsplan for Skive Kommune. Det er der flere grunde til:

– Det er en spildevandsplan for hele kommunen, hvor Hostrup Strand kun udgør kun en lille flig af den samlede plan.
– Kloakeringen kommer under alle omstændigheder til Hostrup Strand. På længere sigt vil Skove Kommune kloakere alle sommerhusområder, så det er blot et spørgsmål om, hvornår det sker ved Hostrup. Sommerhusområder skal ligesom ejendomme i det åbne land have styr på spildevandet. Når Hostrup Strand kommer først for, skyldes det de øgede aktiviteter på Hostrup Hovedgaard.
– Holdningerne til en kloakering af området er delte blandt vore medlemmer. Vi får både positive og negative reaktioner på udsigten til kloakering.

Som bestyrelse vil vi holde medlemmerne orienteret om, hvad der sker. Vi vil derfor skrive et høringssvar, hvor vi gør opmærksom på, at arbejdet/tidsplanen skal koordineres med bestyrelsen. Dels fordi vi – gerne i samarbejde med kommunen og Skive Vand – vil holde et orienterende møde for medlemmerne, dels fordi vi vil tage kontakt til pengeinstitutter og entreprenører for at indhente tilbud på henholdsvis finansiering og tilslutning. Vi vil desuden minde kommunen/Skive Vand om, at vejene skal efterlades i samme gode stand som inden arbejdet udføres. Endelig må arbejdet ikke gå i gang i højsæsonen.

Sidste frist for høringssvar er den 14. marts.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *